Voorwaarden en regels kwijtschelding

 • Een inkomen op of rond bijstandsniveau.
 • Weinig of geen vermogen, bijvoorbeeld spaargeld.
 • U moet kwijtschelding aanvragen binnen 3 maanden als u de aanslag heeft betaald. Heeft u de aanslag nog niet betaald? Dan geldt er geen termijn. U kunt dan op elk moment kwijtschelding aanvragen.
 • Als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, hanteren de waterschappen andere normen dan de gemeente. Dat kan betekenen dat u wel (deels) kwijtschelding krijgt voor de gemeentelijke belasting en niet voor de waterschapsbelasting.

Geen recht op kwijtschelding

 • Uw inkomen hoger is dan de toegestane norm.
 • Het saldo op uw bank- en spaarrekeningen samen hoger is dan uw maandinkomen waar u op basis van de participatiewet recht op zou hebben, plus rekenhuur van één maand min de wooncomponent + ziektekostenpremie van één maand min de normpremie. U vindt hieronder in een overzicht de normen voor inkomen en vermogen:
 • Overzicht kwijtscheldingsnormen vanaf juli 2021
 • Overzicht kwijtscheldingsnormen vanaf januari 2021
 • U een auto heeft die meer dan € 2.269 waard is, behalve als die auto voor u onmisbaar is voor uw werk of door invaliditeit.
 • U bent in het bezit van twee of meer auto’s en/of motoren. De waarde van uw tweede auto en/of motor wordt gezien als vermogen. Als de waarde van uw tweede auto en/of motor hoger is dan uw belastingaanslag krijgt u geen kwijtschelding.
 • U een eigen woning heeft met een WOZ-waarde die hoger is dan de openstaande hypotheekschuld.

Geen, gedeeltelijke of volledige kwijtschelding *

 • Zuiveringsheffing: volledig
 • Zuiveringsheffing bedrijven: geen
 • Watersysteemheffing ingezetenen: volledig
 • Watersysteemheffing gebouwd en ongebouwd: geen
 • Onroerende zaakbelasting: geen
 • Afvalstoffenheffing: gedeeltelijk **
 • Rioolheffing eigenaren: geen
 • Hondenbelasting: gedeeltelijk
 • Kosten huwelijk (leges): volledig
 • Kosten gehandicaptenparkeerplaats: volledig
 • Kosten gehandicaptenparkeerkaart: volledig
 • Kosten aanvraag huisbezoek ID-kaart: volledig
 • Parkeerbelasting: geen
 • Precariobelasting: geen

* Dit geldt voor de aanslagen die u ontvangt van het Noordelijk Belastingkantoor. Voor aanslagen die u van de gemeente krijgt, gelden soms andere regels. Wilt u weten voor welke gemeentelijke aanslagen u kwijtschelding kunt aanvragen? Die informatie kunt u vinden op de website van uw eigen gemeente.

** Inwoners van de gemeente Groningen die een individuele inkomensondersteuning of de afgelopen 3 jaar kwijtschelding hebben ontvangen, hebben recht op 100% kwijtschelding van de afvalstoffenheffing.

Beroep

Heeft u een besluit van ons ontvangen en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 10 dagen in beroep gaan. Specifieke informatie over hoe u in beroep kunt gaan staat in de uitspraakbrief.

Meer informatie voorwaarden en regels kwijtschelding?

Wilt u meer en uitgebreidere informatie over de voorwaarden en regels voor kwijtschelding? Dan kunt u de Leidraad Invordering bekijken op overheid.nl.