Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde? Neem eerst telefonisch contact met ons op. Wanneer een fout is gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, dan zorgen wij ervoor dat die wordt aangepast. U hoeft dan niet meteen bezwaar te maken.

Bezwaar WOZ maken

Het Noordelijk Belastingkantoor stelt de WOZ-waarden voor de gemeenten Groningen, Eemsdelta en Noordenveld vast. Als u bezwaar wilt maken, maak dan binnen zes weken na de datum op de aanslag (dagtekening) bezwaar. Krijgen wij uw bezwaar later, dan is uw bezwaar ‘niet-ontvankelijk’. Dit betekent dat wij uw bezwaar wel in behandeling nemen, maar u niet in beroep kunt gaan tegen onze uitspraak. U kunt wél in beroep gaan tegen het niet-ontvankelijk verklaren.

U heeft de keus uit twee mogelijkheden.

  1. Log in op MijnNoordelijkbelastingkantoor en maak bezwaar.
  2. Stuur een brief naar: Noordelijk Belastingkantoor, Postbus 88, 9700 AB Groningen

Wat moet er in uw brief staan:

  • Aanslagnummer en/of beschikkingnummer
  • Uw naam en adres
  • Datum
  • Waarom u bezwaar maakt
  • Bewijsstukken, bijvoorbeeld een taxatierapport van een makelaar. Is er sprake is van aardbevingsschade? Stuur dan het schaderapport mee.
  • Wilt u eerst een gesprek om uw verhaal toe te lichten? Zet dit dan in de brief.

U krijgt een ontvangstbevestiging dat wij uw brief hebben ontvangen.

Besluit WOZ-bezwaar

Als wij een beslissing hebben genomen, krijgt u een brief met onze beslissing. U ontvangt voor het einde van het jaar een besluit op uw bezwaar. Heeft u uw bezwaar na 15 november gemaakt? Dan krijgt u ons besluit binnen 6 weken nadat wij uw bezwaar hebben ontvangen.

Wij hebben de mogelijkheid om de termijn te verlengen met maximaal 6 weken.

Niet eens met onze beslissing?

U kunt in beroep gaan bij de rechter. Hoe en waar u dat moet doen, staat duidelijk in de brief met onze beslissing. Dit kan alleen als u uw bezwaar binnen de termijn van zes weken heeft ingediend. U kunt dan nog wel in beroep gaan tegen het niet-ontvankelijk verklaren.

Bezwaar WOZ, Onroerend Zaakbelasting en Waterschapsbelasting

Een bezwaar tegen de WOZ-beschikking is ook een bezwaar tegen de aanslagen Onroerend Zaakbelasting (OZB) en de Waterysteemheffing gebouwd. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor het heffen van deze belastingen.’

Uitstel van betaling

Als u bezwaar maakt, krijgt u automatisch uitstel van betaling voor het bedrag of de aanslagregel waar u bezwaar tegen maakt. Maakt u alleen bezwaar tegen een aanslagregel, dan moet u de rest van het bedrag wel binnen de termijn betalen.

Heeft u automatische incasso en wilt u geen uitstel van betaling tijdens de behandeling van uw bezwaar? Neem dan contact met ons op en geef uw verzoek door. Heeft u geen automatische incasso, maar wilt u wel het volledige aanslagbedrag betalen als uw bezwaar nog loopt? Maak het bedrag dan zelf over onder vermelding van uw aanslagnummer.

Als blijkt dat u gelijk heeft met uw bezwaar en u heeft wel betaald, dan krijgt u het te veel betaalde bedrag van ons terug.