Het Noordelijk Belastingkantoor stelt de WOZ-waarden voor de gemeenten Groningen, Eemsdelta en Noordenveld vast. Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde? Neem eerst telefonisch contact met ons op. U hoeft dan niet meteen bezwaar te maken.

Stap 1

Bekijk uw taxatieverslag. In het taxatieverslag ziet u welke gegevens wij gebruiken voor het vaststellen van de WOZ-waarde van uw woning.

Download het taxatieverslag op MijnNoordelijkBelastingkantoor

Stap 2

Heeft u vragen over uw WOZ-waarde of bent u het er niet mee eens? Neem telefonisch contact met ons op. Wanneer gegevens niet kloppen wordt dit meteen aangepast en de WOZ-waarde ook. Bezwaar maken is misschien niet nodig.

Neem contact met ons op

Stap 3

Toch bezwaar maken?

Log in op MijnNoordelijkbelastingkantoor en maak bezwaar

 

Als u bezwaar maakt, krijgt u automatisch uitstel van betaling voor het bedrag of de aanslagregel waar u bezwaar tegen maakt. Maakt u alleen bezwaar tegen een aanslagregel, dan moet u de rest van het bedrag wel binnen de termijn betalen.

Heeft u automatische incasso en wilt u geen uitstel van betaling tijdens de behandeling van uw bezwaar? Neem dan contact met ons op en geef uw verzoek door. Heeft u geen automatische incasso, maar wilt u wel het volledige aanslagbedrag betalen als uw bezwaar nog loopt? Maak het bedrag dan zelf over onder vermelding van uw aanslagnummer.

Als blijkt dat u gelijk heeft met uw bezwaar en u heeft wel betaald, dan krijgt u het te veel betaalde bedrag van ons terug.

Als u bezwaar wilt maken, maak dan binnen zes weken na de datum op de aanslag (dagtekening) bezwaar. U krijgt een ontvangstbevestiging dat wij uw bezwaar hebben ontvangen.

Als wij een beslissing hebben genomen, krijgt u een brief met onze beslissing. U ontvangt voor het einde van het jaar een besluit op uw bezwaar. Heeft u uw bezwaar na 15 november gemaakt? Dan krijgt u ons besluit binnen 6 weken nadat wij uw bezwaar hebben ontvangen.

Wij hebben de mogelijkheid om de termijn te verlengen met maximaal 6 weken.

U kunt in beroep gaan bij de rechter. Hoe en waar u dat moet doen, staat duidelijk in de brief met onze beslissing. Dit kan alleen als u uw bezwaar binnen de termijn van zes weken heeft ingediend. U kunt dan nog wel in beroep gaan tegen het niet-ontvankelijk verklaren.

Maakt u bezwaar tegen de WOZ-beschikking, dan is dat ook een bezwaar tegen de aanslagen Onroerend Zaakbelasting (OZB) en de Waterysteemheffing gebouwd. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor het heffen van deze belastingen.’

Krijgen wij uw bezwaar later, dan is uw bezwaar ‘niet-ontvankelijk’. Dit betekent dat wij uw bezwaar wel in behandeling nemen, maar u niet in beroep kunt gaan tegen onze uitspraak. U kunt wél in beroep gaan tegen het niet-ontvankelijk verklaren.

Stuur een brief naar: Noordelijk Belastingkantoor. Postbus 88, 9700 AB Groningen.

Wat moet er in uw brief staan:

  • Aanslagnummer en/of beschikkingnummer
  • Uw naam en adres
  • Datum
  • Waarom u bezwaar maakt
  • Bewijsstukken, bijvoorbeeld een taxatierapport van een makelaar. Is er sprake is van aardbevingsschade? Stuur dan het schaderapport mee.