Op tijd bezwaar maken

Als u bezwaar wilt maken, dien uw bezwaarschrift binnen zes weken na de datum op de aanslag bij ons in. Als wij uw bezwaar niet binnen zes weken hebben ontvangen, is uw bezwaar ‘niet-ontvankelijk’. Uw bezwaar nemen we wel ambtshalve in behandeling.

Hoe werkt het?

U heeft de keus uit drie mogelijkheden.

 1. U maakt online bezwaar. 
Log in bij MijnNoordelijkbelastingkantoor met DigiD.
 2. U maakt bezwaar via het contactformulier op onze website.
 3. U stuurt ons een brief. Het postadres is:
  Noordelijk Belastingkantoor
  Postbus 88
  9700 AB Groningen

Wat moet er in uw brief staan:

 • het nummer van de aanslag waar uw bezwaar over gaat dat is het aanslagnummer of beschikkingsnummer
 • uw naam en adres
 • de datum
 • waarom u bezwaar maakt (uw motivatie)
 • Heeft u bewijsstukken, zoals een taxatierapport van een makelaar? Stuur ze mee! Is er sprake is van aardbevingsschade, dan hoeft u ons alleen het schaderapport toe te sturen. 
 We kunnen het bezwaar dan sneller en beter behandelen.
 • Wilt u eerst nog een gesprek om zelf uw verhaal toe te komen lichten? Geef dat dan ook aan.

Waar mag u op rekenen?

U krijgt een ontvangstbevestiging dat wij uw brief hebben ontvangen. Als wij een beslissing hebben genomen, krijgt u een brief met onze beslissing.

Niet eens met onze beslissing?

U kunt in beroep gaan bij de rechter. Hoe en waar u dat moet doen, staat duidelijk in de brief met onze beslissing. Dit kan alleen als u uw bezwaar binnen de termijn van zes weken heeft ingediend. U kunt dan nog wel in beroep gaan tegen het niet-ontvankelijk verklaren.

WOZ, OZB en watersysteemheffing

Een bezwaar tegen de WOZ-beschikking vatten wij ook op als een bezwaar tegen de OZB-aanslag en de aanslag Watersysteemheffing gebouwd. Andersom geldt hetzelfde: een bezwaar tegen de aanslagen OZB en Watersysteemheffing gebouwd vatten wij ook op als een bezwaar tegen de WOZ-beschikking.

Uitstel van betaling

Als u bezwaar maakt, krijgt u automatisch uitstel van betaling voor het bedrag of de aanslagregel waar u bezwaar tegen maakt. Maakt u alleen bezwaar tegen een aanslagregel, dan moet u de rest van het bedrag wel binnen de termijn betalen.

Heeft u automatische incasso en wilt u geen uitstel van betaling tijdens de behandeling van uw bezwaar? Neem dan contact met ons op en geef uw verzoek door. Heeft u geen automatische incasso, maar wilt u wel het volledige aanslagbedrag betalen als uw bezwaar nog loopt? Maak het bedrag dan zelf over onder vermelding van uw aanslagnummer.

Als blijkt dat u gelijk heeft met uw bezwaar en u heeft wel betaald, dan krijgt u het te veel betaalde bedrag van ons terug.