Bedrag zelf overmaken

Maak het bedrag over op rekeningnummer: NL32ABNA0249742780. Wanneer u het bedrag overmaakt kunt u in de omschrijving het aanslagnummer vermelden. Op de aanslag vindt u de ‘vervaldatum’. De vervaldatum is de datum waarop wij het bedrag uiterlijk binnen moeten hebben.

Heeft u een brief ontvangen met een betalingskenmerk? Vul dan uw betalingskenmerk in bij de betaling. Een betalingskenmerk bestaat uit 16 cijfers.

Onjuist betalingskenmerk

Betalingen met geen of een onjuist betalingskenmerk kunnen wij niet altijd verwerken. Hierdoor kan uw betaling teruggestort worden. Wanneer u betaald heeft en een herinnering krijgt moet u contact met ons opnemen.