Bedrag zelf overmaken

Maak het bedrag over op rekeningnummer: NL32ABNA0249742780. Vermeld bij uw betaling altijd het betalingskenmerk. Het betalingskenmerk is uw aanslagnummer en bestaat uit 16 cijfers.

Betalingen onder de €250,- met geen of onjuist betalingskenmerk worden teruggestort. Betalingen boven de € 250,- met geen of onjuist betalingskenmerk krijgen een herinnering. Wanneer u betaald heeft en een herinnering krijgt moet u contact met ons opnemen.

Betaalt u in delen?

Op de aanslag vindt u de ‘vervaldata’. De vervaldata zijn de data waarop wij het bedrag uiterlijk binnen moeten hebben.