Een Woo-verzoek is een verzoek om openbaarmaking van publieke informatie op grond van de Wet open overheid (Woo). De Woo is bedoeld om de overheid transparanter te maken. Iedereen kan een Woo-verzoek indienen.

Voorwaarden Woo-verzoek

Het verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • In het Woo-verzoek geeft u aan waarover u informatie vraagt.
  • Het verzoek gaat over informatie die in documenten is vastgelegd.
  • Het verzoek gaat over informatie waar het Noordelijk Belastingkantoor over beschikt.
  • De informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Verzoek indienen

U kunt een verzoek indienen via het formulier Woo-verzoek of u kunt een brief schrijven aan het Noordelijk Belastingkantoor, Postbus 88, 9700 AB Groningen.

Verzoek indienen

Afhandeling verzoek

U krijgt van ons een ontvangstbevestiging van uw verzoek. De wettelijke termijn voor het afhandelen een Woo-verzoek is vier weken. Gaat dit niet lukken, dan ontvangt u binnen vier weken een brief met de reden van een niet tijdige afhandeling.