Normen inkomen

Normen voor personen die nog niet de Pensioengerechtigde Leeftijd (PGL) hebben

 • Alleenstaande € 1.308,45
 • Alleenstaande ouder kind< 18 jaar € 1.308,45
 • Echtpaar/samenwonend € 1.869,21

Normen voor personen met een Pensioengerechtigde Leeftijd (PGL)

 • Alleenstaande € 1.462,35
 • Alleenstaande ouder kind< 18 jaar € 1.462,35
 • Echtpaar/samenwonend 1 PGL € 1.982,14
 • Echtpaar/samenwonend 2 PGL € 1.987,64

Normen voor personen met een Pensioengerechtigde Leeftijd (PGL) voor heffingen waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en gemeente Groningen

 • Alleenstaande € 1.560,70
 • Alleenstaande ouder kind< 18 jaar € 1.560,70
 • Echtpaar/samenwonend 1 PGL € 2.122,40
 • Echtpaar/samenwonend 2 PGL € 2.127,90

Wajong

Heeft u een Wajonguitkering en vraagt u kwijtschelding aan dan verhoogt de norm
automatisch met € 74,83. Dit bedrag krijgt u als extra inkomen in verband met uw handicap. Bij
de berekening van het recht op kwijtschelding moet dit bedrag daarom niet worden
meegeteld.

Kostendelersnorm

Als er naast u en uw partner nog ander volwassen personen van 27 jaar of ouder in uw huis
wonen is de kostendelers norm voor u van toepassing. Bij de kostendelersnorm telt het aantal
huisgenoten mee voor de hoogte van de kwijtscheldingsnorm. Hoe meer volwassen personen
van 27 of ouder in uw huis wonen, hoe lager uw norm is.

Normen vermogen

Banksaldo

Het saldo op uw bank- en spaarrekeningen samen mag niet hoger zijn dan het
maandinkomen waar u op basis van de participatiewet recht op zou hebben, plus de
rekenhuur van één maand min de wooncomponent + de ziektekostenpremie van één maand
min de normpremie.

Wooncomponent 2024:

 • Huishouden jonger dan pensiongerechtigde leeftijd € 188,95
 • Eenpersoonshuishouden en pensioengerechtigde leeftijd € 187,13
 • Meerpersoonshuishouden en pensioengerechtigde leeftijd € 185,32

Normpremie 2024:

 • Alleenstaande en een oudergezin : € 42,-
 • Echtpaar: € 95,-

Extra vermogensverruiming

Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en de gemeente Groningen hebben naast de vermogensnorm een extra vrijgesteld bedrag van € 1.500,- tot € 2.000,-. Dit is afhankelijk van uw huishouden.

 • Alleenstaande € 1.500,-
 • Alleenstaande ouder met kind < 18 jaar € 1.800,-
 • Echtpaar/ samenwonend € 2.000,-

Voorbeeld

Alleenstaande die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft.

Participatiewet inkomen alleenstaande  € 1.308,45
Subsidiabele huur + € 650,00
Wooncomponent – € 188,95
Ziektekostenpremie + € 175,00
Normpremie – € 42,-
Vermogen dat is toegestaan € 1.902,50

Wanneer deze persoon kwijtschelding aanvraagt voor de gemeente Groningen. Is het vermogen dat is toegestaan € 3.402,50

(€ 1902,50 + € 1.500,-)

Banksaldo studenten

Het bedrag op uw bank- en spaarrekening dat u van DUO (lening) heeft ontvangen wordt niet als vermogen meegeteld. Het lening deel van uw studieschuld wordt vrijgesteld. Als u vermogen heeft in de vorm van een huis, auto, beleggingen of aandelen geldt dat het lening deel van uw studieschuld niet in mindering gebracht wordt.

Smartengeld en/of schadevergoeding

Krijgt u smartengeld uitgekeerd om in de toekomst extra hulp/zorg in te kopen? Dan houden wij hier rekening mee. Ook wordt een schadevergoeding die u ontvangt door ons niet als inkomen of vermogen meegeteld. Wanneer u de vergoeding ontvangt gaan wij er wel van uit dat u direct de schade gaat herstellen.

Geboren voor 1 januari 1935

Voor personen die voor 1 januari 1935 geboren zijn is een extra banktegoed van €3.350,- p.p. toegestaan.

Voertuig

U mag één voertuig auto/motor op naam hebben. Wanneer u een voertuig auto/motor heeft mag de waarde van het voertuig niet meer dan € 3.350 bedragen, tenzij uw voertuig onmisbaar is voor uw werk of door invaliditeit.

Waarde voertuig

Voor het vaststellen van de waarde van een auto maken wij gebruik van de ANWB koerslijst. Wij hanteren de veilingwaarde.

Tweede voertuig

Een tweede voertuig zien wij als vermogen. De waarde van dit voertuig kan men gebruiken om de aanslag te betalen. Uitzondering is een kwijtscheldingsverzoek van een ondernemer. Een ondernemer mag twee voertuigen hebben. Wanneer voertuigen noodzakelijk zijn voor het
voortbestaan van de onderneming zijn meer dan twee voertuigen toegestaan. Bijvoorbeeld een autohandelaar.

Woning

Als u een eigen woning bezit is kwijtschelding alleen mogelijk als de WOZ waarde lager is dan de huidige hypotheek. Voor het vaststellen van de huidige hypotheek wordt de waarde van een spaar- of beleggingshypotheek van de openstaande hypotheekschuld afgetrokken.

MijnNoordelijkBelastingkantoor

Direct kwijtschelding aanvragen doet u via MijnNoordelijkbelastingkantoor.