De website van het Noordelijk Belastingkantoor kunt u anoniem raadplegen. Het Noordelijk Belastingkantoor verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van deze site worden wel verzameld, maar deze zijn niet herleidbaar tot een bepaald persoon.

De persoonsgegevens die u ons stuurt via MijnNoordelijkbelastingkantoor of via het contactformulier verzamelen en gebruiken wij alleen voor de belastingheffing en -inning die wij verzorgen voor onze opdrachtgevers en voor het afhandelen van eventuele vragen, aanvragen, bezwaren en klachten die u bij ons indient. Het Noordelijk Belastingkantoor gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens die via de website binnenkomen. Uw gegevens worden ook niet langer bewaard dan voor het doel waarvoor deze benodigd zijn.

Wij verzamelen algemene gebruiksgegevens om de website te verbeteren. Daarvoor gebruiken we Google Analytics. Daarmee krijgen we inzicht in de bezoekersstromen en paginaweergaves. Met deze statistieken verbeteren we onze website. Het Noordelijk Belastingkantoor maakt bij Google Analytics gebruik van de functie ‘anonymizeIp’. Daardoor worden IP-adressen verkort worden verwerkt om een verwijzing naar personen uit te sluiten.

Dit zijn alleen statistische gegevens, nooit persoonlijke of andere gegevens die iets zeggen over uw identiteit. Bij het gebruik van deze website is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, vervangt vanaf 25 mei 2018 de WBP).