Heeft u een klacht over het Noordelijk Belastingkantoor of over één van de medewerkers van het Noordelijk Belastingkantoor? Dan kunt u een klacht indienen.

Voorwaarden klacht

Een klacht moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Bij uw klacht moet u uw naam en adres (eventueel telefoonnummer en/of mailadres) vermelden.
  2. Uw klacht gaat over het Noordelijk Belastingkantoor of over één van de medewerkers van het Noordelijk Belastingkantoor.
  3. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk (geweest).
  4. Uw klacht gaat niet over de inhoud van wettelijke regels.

Klacht indienen

U kunt een klacht indienen via het klachtenformulier of u kunt een brief schrijven aan het Noordelijk Belastingkantoor, Postbus 88, 9700 AB Groningen.

Afhandeling klacht

U krijgt van ons een ontvangstbevestiging van uw klacht. Wij streven ernaar om uw klacht binnen zes weken na ontvangst af te handelen. Gaat dit niet lukken, dan ontvangt u binnen zes weken een brief met de reden van een niet tijdige afhandeling.

Informeel

Onze voorkeur is om uw klacht op een informele wijze af te handelen. Wanneer wij uw klacht hebben beoordeeld neemt de klachtenfunctionaris van het Noordelijk Belastingkantoor contact met u op en kunnen wij oplossingsmogelijkheden bespreken. Wanneer u een klacht heeft over een medewerker van het Noordelijk Belastingkantoor, dan voert de klachtenfunctionaris met u en de betrokken medewerker apart een gesprek.

Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor heeft een klachtenregeling vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe het Noordelijk Belastingkantoor met klachten omgaat.

Ontevreden over een afhandeling van een klacht?

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u met uw klacht terecht bij de Ombudsman.

Nationale Ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Bent u inwoner van de gemeente Groningen, dan kunt u naar de gemeentelijke Ombudsman.

Gemeentelijk Ombudsman
Postbus 20001
9700 PB  Groningen