Heeft u een klacht over het Noordelijk Belastingkantoor of over één van de medewerkers van het Noordelijk Belastingkantoor? Dan kunt u een klacht indienen.

Voorwaarden klacht

Een klacht moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. In uw klacht vermeldt u uw naam en adres (eventueel telefoonnummer en/of mailadres).
  2. Uw klacht gaat over het Noordelijk Belastingkantoor of over één van de medewerkers van het Noordelijk Belastingkantoor.
  3. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk (geweest).
  4. Uw klacht gaat niet over de inhoud van wettelijke regels.

Klacht indienen

U kunt een klacht indienen via het klachtenformulier of u kunt een brief schrijven aan het Noordelijk Belastingkantoor, Postbus 88, 9700 AB Groningen.

Afhandeling klacht

U krijgt van ons een ontvangstbevestiging van uw ingediende klacht. Wij streven ernaar om uw klacht binnen zes weken na ontvangst af te handelen. Gaat dit niet lukken, dan ontvangt u binnen deze termijn een brief met de reden van een niet tijdige afhandeling.

Informeel

Onze voorkeur is om uw klacht op een informele wijze af te handelen. Wanneer wij uw klacht hebben beoordeeld neemt de klachtenfunctionaris van het Noordelijk Belastingkantoor contact met u op. Afhankelijk van het soort klacht kunnen wij om meer informatie vragen. Ook kunnen wij eventuele oplossingsmogelijkheden bespreken. Wanneer u een klacht heeft over een medewerker van het Noordelijk Belastingkantoor, dan voert de klachtenfunctionaris met u en de betrokken medewerker afzonderlijk een gesprek.

Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor heeft een klachtenregeling vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe het Noordelijk Belastingkantoor met klachten omgaat.

Ontevreden afhandeling klacht

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u met uw klacht terecht bij de Ombudsman.

Nationale Ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Bent u inwoner van de gemeente Groningen, dan kunt u terecht bij de gemeentelijke Ombudsman.

Gemeentelijk Ombudsman
Postbus 20001
9700 PB  Groningen