Bekijk de voorwaarden en regels of u kwijtschelding kunt aanvragen. U kunt ook een korte checklist invullen om te kijken of u kwijtschelding kunt ontvangen.

Checklist invullen

U hoeft de aanslag niet meteen te betalen. Wij handelen eerst uw aanvraag af. U krijgt uitstel van betaling.

Automatische incasso stopt niet

Heeft u een automatische incasso? Dan stopt de automatische incasso niet. De betalingen gaan gewoon door. Wilt u de automatische incasso stopzetten als uw kwijtscheldingsaanvraag wordt behandeld? Neem dan contact met ons op.

Het bedrag dat u te veel heeft betaald krijgt u automatisch terug. Wij storten dit op uw rekeningnummer dat bij ons bekend is.

U ontvangt binnen 6 maanden een besluit of u wel of geen kwijtschelding krijgt.

Ja. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier in mijnnoordelijkbelastingkantoor.nl.

Inloggen MijnNoordelijkBelastingkantoor