Via DigiD kunt u op MijnNoordelijkbelastingkantoor een aantal zaken met ons regelen. U kunt er bijvoorbeeld kwijtschelding aanvragen, uw gegevens wijzigen of bezwaar indienen. Heeft u een vraag of wilt u iets regelen dat nog niet via MijnNoordelijkbelastingkantoor kan, maak dan gebruik van ons contactformulier.