Met een automatische incasso geeft u ons toestemming om het bedrag in delen van uw bankrekening af te schrijven. Op uw aanslag staat of u met een automatische incasso betaalt.

Automatische incasso aanvragen

U kunt een automatische incasso binnen twee weken aanvragen na dagtekening van uw aanslag. Vraagt u een automatische incasso later aan, dan verdelen wij het bedrag in minder dan 10 delen. Log in op MijnNoordelijkBelastingkantoor om een automatische incasso aan te vragen.

Bij een automatische incasso verdelen wij het bedrag van uw aanslag in 10 delen. De eerste incasso vindt plaats in de maand na de dagtekening van uw aanslag. De data wanneer de bedragen van uw rekening worden afgeschreven staan op uw aanslag.

Bij aanslagen tot en met 2020 is het minimale bedrag € 10,- bij een automatische incasso. Alleen niet voor het laatste deel, deze kan minder zijn dan € 10,-. Bijvoorbeeld: Is uw aanslag € 90,- dan wordt het bedrag in 9 delen van uw rekening afgeschreven. Is uw aanslag € 95,- dan wordt het bedrag in 10 delen van uw rekening afgeschreven en de laatste keer wordt €5,- afgeschreven.

Automatische incasso stoppen

Log in op MijnNoordelijkBelastingkantoor om een automatische incasso stop te zetten. Zorg er wel voor dat het bedrag binnen drie maanden na dagtekening van uw aanslag bij ons binnen is.

Rekening- en incassonummer

Ons rekeningnummer is: NL32ABNA0249742780. Ons incassonummer is: NL41ZZZ692176100000. Dit wordt op uw bankafschrift het incassantid genoemd.