De meeste mensen die van ons een aanslag krijgen, betalen op deze manier. Betalen met automatische incasso heeft een paar grote voordelen:

  • Makkelijk, u hoeft niet meer aan de betalingstermijn te denken.
  • Altijd precies op tijd met betalen.
  • Niet meer het hele bedrag ineens, maar verdeeld over maximaal 10 termijnen.
  • Alles betaald? Dan stoppen de betalingen vanzelf.
  • Een keer oneens met een afschrijving? Dan kunt u het bedrag binnen 56 dagen terugboeken.

Vraag het op tijd aan. Uiterlijk twee weken na de datum op de belastingaanslag. Ook daarna kunt u nog overstappen op automatische incasso. Wij verdelen het bedrag dan over minder termijnen. Krijgt u een nieuw bankrekeningnummer? Geef het op tijd aan ons door.

Hoe werkt automatische incasso?

Het heet ook wel ‘machtigen’. U geeft ons toestemming om bedragen van uw bankrekening af te schrijven, voor de betaling van uw belastingaanslag. U kunt die toestemming altijd weer stopzetten. Dan moet u daarna zelf de betalingen weer doen en ervoor zorgen dat het hele bedrag van de aanslag binnen drie maanden na dagtekening van de aanslag bij ons binnen is.

10 termijnen

Als u kiest voor automatische incasso, betaalt u nooit het hele bedrag ineens. Wij verdelen het totaalbedrag in 10 termijnen. Die termijnen halen we in 10 opeenvolgende maanden van uw rekening. De eerste keer is de maand die volgt op de maand waarin u de aanslag krijgt. Het minimale termijnbedrag is 10 euro, behalve voor de laatste afschrijving. Als uw aanslag lager is dan 90 euro, zijn er dus minder termijnen. U moet er wel voor zorgen dat er genoeg geld op uw rekening staat aan het einde van de maand.

Ziet u op uw bankafschriften iets waar u het niet mee eens bent? Bijvoorbeeld een bedrag dat niet klopt, of een te vroeg afgeschreven termijn? Dan kunt u het bedrag binnen 56 dagen terugboeken (dat heet storneren). U krijgt dan het bedrag gelijk terug. Let wel op, want na twee storneringen vervalt de automatische incasso.

Kan het voor alle belastingsoorten?

Nee. Als u bijvoorbeeld de naheffing parkeerbelastingen krijgt, kunt u die niet met automatische incasso betalen.