Met een automatische incasso geeft u ons toestemming om het bedrag in delen van uw bankrekening af te schrijven. Op uw aanslag staat of u met een automatische incasso betaalt.

Rekening- en incassonummer

Ons rekeningnummer is: NL32ABNA0249742780. Ons incassantnummer is: NL41ZZZ692176100000. Dit wordt op uw bankafschrift het incassantid genoemd.

U kunt een automatische incasso binnen twee weken aanvragen na dagtekening van uw aanslag. Vraagt u een automatische incasso later aan, dan verdelen wij het bedrag in minder dan 10 delen. Log in op MijnNoordelijkBelastingkantoor om een automatische incasso aan te vragen.

Bij een automatische incasso verdelen wij het bedrag van uw aanslag in 10 delen. De eerste incasso vindt plaats in de maand na de dagtekening van uw aanslag. De data wanneer de bedragen van uw rekening worden afgeschreven staan op uw aanslag.

Inloggen MijnNoordelijkBelastingkantoor

Log in op MijnNoordelijkBelastingkantoor om een automatische incasso stop te zetten. Zorg er wel voor dat het bedrag binnen drie maanden na dagtekening van uw aanslag bij ons binnen is.

Inloggen MijnNoordelijkBelastingkantoor

Wilt u een rekeningnummer wijzigen voor een automatische incasso? Log in op MijnNoordelijkBelastingkantoor om uw rekeningnummer te wijzigen.

Inloggen MijnNoordelijkBelastingkantoor

Niet eens met een automatische incasso? Dan kunt u het bedrag binnen 56 dagen terugboeken (dat heet storneren). U krijgt dan het bedrag terug. Wanneer u twee keer heeft teruggeboekt dan stopt de automatische incasso.