U betaalt met een automatische incasso als u rechtsboven op uw aanslag tien vervaldata ziet staan.

Betalen met automatische incasso heeft grote voordelen:

  • Makkelijk, u hoeft niet aan de betalingstermijnen te denken.
  • Altijd op tijd met betalen.
  • het bedrag verdeeld over maximaal 10 termijnen.
  • Alles betaald? Dan stoppen de betalingen vanzelf.
  • Een keer oneens met een afschrijving? Dan kunt u het bedrag binnen 56 dagen terugboeken.

Automatische incasso aanvragen

Vraag een automatische incasso aan binnen twee weken na de datum op de aanslag. Wanneer u later overstapt op een automatische incasso, dan verdelen wij het bedrag in minder dan 10 termijnen. Vraag een automatische incasso aan.

Rekeningnummer wijzigen van een automatische incasso

Krijgt u een nieuw rekeningnummer of wilt u een rekeningnummer wijzigen geef dit op tijd aan ons door.

Hoe werkt automatische incasso?

Het heet ook wel ‘machtigen’. U geeft ons toestemming om bedragen van uw bankrekening af te schrijven voor de betaling van uw belastingaanslag. U kunt die toestemming altijd stopzetten. Dan moet u daarna zelf de betalingen doen en ervoor zorgen dat het hele bedrag van de aanslag binnen drie maanden na dagtekening van de aanslag bij ons binnen is.

10 termijnen

Als u kiest voor automatische incasso verdelen wij het totaalbedrag in 10 termijnen. Die termijnen halen we in 10 opeenvolgende maanden van uw rekening. De eerste keer is de maand die volgt op de maand waarin u de aanslag krijgt. Het minimale termijnbedrag is 10 euro, behalve voor de laatste afschrijving. Als uw aanslag lager is dan 90 euro, zijn er dus minder termijnen.

Ziet u op uw bankafschriften iets waar u het niet mee eens bent? Dan kunt u het bedrag binnen 56 dagen terugboeken (dat heet storneren). U krijgt dan het bedrag terug. Na twee storneringen vervalt de automatische incasso.

Kan het voor alle belastingsoorten?

Nee. Als u bijvoorbeeld de naheffing parkeerbelastingen krijgt, kunt u die niet met automatische incasso betalen.