Met een automatische incasso geeft u ons toestemming om het bedrag in 10 delen van uw bankrekening af te schrijven. Op uw aanslag staat of u met een automatische incasso betaalt.

In 10 delen betalen

Bij een automatische incasso verdelen wij het bedrag van uw aanslag in 10 delen. De eerste incasso vindt plaats in de maand na de dagtekening van uw aanslag. De data wanneer de bedragen van uw rekening worden afgeschreven staan op uw aanslag. Het minimale bedrag is € 10,-. Alleen niet voor het laatste deel, deze kan minder zijn dan € 10,-.

Bijvoorbeeld: Is uw aanslag € 90,- dan wordt het bedrag in 9 delen van uw rekening afgeschreven. Is uw aanslag € 95,- dan wordt het bedrag in 10 delen van uw rekening afgeschreven en de laatste keer wordt €5,- afgeschreven.

Informatie rekeningen

Ons rekeningnummer is: NL32ABNA0249742780. Ons incassonummer is: NL41ZZZ69217600000. Dit wordt op uw bankafschrift het incassantid genoemd.