De WOZ-waarde is de marktwaarde. Voor het vaststellen van die waarde gebruiken wij een waardepeildatum. Voor belastingjaar 2024 is de waardepeildatum 1 januari 2023. Dit betekent dat wij kijken naar wat uw woning of bedrijfspand bij verkoop had opgeleverd als u het op 1 januari 2023 verkocht.

Ik ben geen eigenaar meer van de woning en ik krijg toch een aanslag? Bij verkoop van een woning worden de waterschaps- en gemeentelijke belastingen over het eigendom van de woningen niet aangepast.

Een aantal belastingen betaalt u voor een heel jaar. Bij de verkoop is een verrekening bij de notaris voor de watersysteemheffing gebouwd, Onroerende Zaakbelasting (OZB) en de rioolheffing. Dit gebeurt bij de overdracht van de woning bij de notaris.

Ieder jaar wordt opnieuw de WOZ-waarde bepaald met de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. Hierdoor worden de ontwikkelingen op de woningmarkt gevolgd. Heeft u vorig jaar bezwaar gemaakt tegen uw WOZ-waarde, dan betekent dit niet dat de WOZ-waarde van dit jaar gelijk is gebleven.

Wij kunnen de aanslag maar op één naam zetten. Zijn er meerdere eigenaren/gebruikers, dan wordt één van hen aangewezen als degene die de aanslag ontvangt.

Als u zelf bezwaar maakt heeft u in meer dan de helft van de gevallen voor 1 juli al een reactie op uw bezwaar en zelfs in 75% van de gevallen voor 1 augustus. De procedure via een no-cure-no-pay bureau duurt langer.

Veel bureaus bieden aan ‘gratis’ bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Dit wordt ‘no-cure no-pay’ genoemd. Of u via een no-cure-no-pay bureau bezwaar maakt of zelf bij ons, maakt voor de uitkomst niet uit. Bezwaar maken bij ons is altijd gratis.

Heeft u zich aangesloten op de Berichtenbox van Mijnoverheid.nl? Dan versturen wij de aanslag digitaal. U ontvangt een mail waarin staat dat er een nieuw bericht van het Noordelijk Belastingkantoor voor u klaarstaat in de Berichtenbox. U ontvangt uw aanslag dan niet op papier.

Ook als u een woning huurt, vindt u de WOZ-waarde op uw aanslag. De hoogte van de WOZ-waarde heeft geen gevolgen voor het bedrag dat u moet betalen. Wij zijn verplicht om de WOZ-waarde op uw aanslag te zetten.

De reden hiervoor is dat deze van invloed kan zijn op uw huurprijs. Dit geldt alleen bij een sociale huurwoning. Bij een huurwoning in de vrije sector heeft de WOZ-waarde geen invloed. Op Rijksoverheid – WOZ-waarde woning en huurprijs vindt u hierover meer informatie.

Dat kan bijvoorbeeld liggen aan het feit dat uw woning groter is, op een groter perceel is gelegen of onderhoud van de woning. Vaak ligt het verschil in de onderdelen/bijgebouwen.

Misschien heeft de ene woning wel een dakkapel, een extra tuinhuisje of overkapping en de andere niet. Als het exact gelijk is, dan moet dit worden uitgezocht.

Wij zijn verplicht om de waarde vast te stellen van nog niet afgebouwde woningen en niet-woningen. Bij het bepalen van de waarde wordt rekening gehouden met de waarde van de grond en hoe ver het de woning of niet-woning klaar was aan het begin van het belastingjaar.

Als het pand na de waardepeildatum is gebouwd, verbouwd of nog in aanbouw is, dan wordt gekeken naar de toestand van het pand op 1 januari van het dat belastingjaar, de zogenaamde toestandsdatum.

Datzelfde geldt als bijvoorbeeld uw pand of een deel daarvan in het jaar voorafgaand aan het huidige belastingjaar gesloopt is. Dan wordt rekening gehouden met de gevolgen van de sloop. De WOZ-waarde is gebaseerd op de waarde die het pand zou hebben gehad op de waardepeildatum.

In principe dienen de verkoopcijfers van de vergelijkbare objecten in de periode drie maanden voor en drie maanden na de waardepeildatum gerealiseerd te zijn. Het kan voorkomen dat er in die periode weinig tot geen objecten worden verkocht die goed vergelijkbaar zijn met de woning.

Om die reden wordt ook gekeken naar verkoopcijfers van objecten die niet direct rond de waardepeildatum zijn gerealiseerd, maar goed vergelijkbaar zijn. Met het waardeverschil dat optreedt als gevolg van dit tijdsverschil wordt rekening gehouden bij de taxatie.