Lukt het niet om op tijd te betalen? Dan kunt u ons vragen om een betalingsregeling. Dat houdt in dat we wat soepeler omgaan met de betalingstermijnen. Het kan ook betekenen dat we in overleg met u het termijnbedrag verlagen. Het belangrijkste is dat we samen tot een oplossing komen.

Hoe vraagt u een betalingsregeling aan?

U kunt een betalingsregeling aanvragen via het contactformulier in MijnNoordelijkBelastingkantoor. Bellen kan ook, we leggen u graag uit hoe u een betalingsregeling kunt aanvragen en wat de mogelijkheden zijn. U kunt ons ook een brief sturen. Noem in de brief uw naam en het aanslagnummer. Ons postadres is:

Noordelijk Belastingkantoor
Postbus 88
9700 AB Groningen

Geef in het contactformulier of in uw brief aan in hoeveel termijnen u wilt gaan betalen. Wij bekijken of we ‘ja’ kunnen zeggen op uw verzoek. En wat we kunnen afspreken. Dat hangt ook af van uw financiële situatie; daar vragen we u naar. Hou er wel rekening mee dat er een grens zit aan het aantal termijnen. Meestal mag u er met een betalingsregeling wat langer over doen, maar wel altijd binnen een redelijke tijd.

Wanneer betalingsregeling aanvragen?

U kunt om een betalingsregeling vragen op het moment dat u een aanslag heeft gekregen, maar ook als u een herinnering, aanmaning of dwangbevel heeft ontvangen.

Kwijtschelding aanvragen

Wellicht komt u ook in aanmerking voor kwijtschelding.