Ons bestuur bestaat uit vier leden. Zij vertegenwoordigen de vier initiatiefnemers. Onze bestuursleden zijn:

Eisse Luitjens, voorzitter, bestuurder van Noorderzijlvest
bestuurslid sinds 1 juli 2017
Bé de Winter, vicevoorzitter, bestuurder van Wetterskip Fryslân
bestuurslid sinds 1 juli 2017
Ton Schroor, wethouder van de gemeente Groningen
bestuurslid sinds 1 juli 2017
Jan Batelaan, bestuurder van Hunze en Aa’s
bestuurslid sinds 1 juli 2017

Paulien Geerdink, directeur van het Noordelijk Belastingkantoor, is secretaris voor het bestuur.

Bestuursvergaderingen

Ons bestuur vergadert in 2018 op de volgende data:

  • 19 februari 2018
  • 23 april 2018
  • 28 mei 2018
  • 19 juli 2018
  • 10 september 2018
  • 5 november 2018
  • 3 december 2018

Officiële stukken zoals verordeningen en beleidstukken vindt u op de pagina Bekendmakingen.