Ons bestuur bestaat uit vier leden. Zij vertegenwoordigen de vier initiatiefnemers. Onze bestuursleden zijn:

  • Eisse Luitjens, voorzitter, bestuurder van Noorderzijlvest – bestuurslid sinds 1 juli 2017
  • Bé de Winter, vicevoorzitter, bestuurder van Wetterskip Fryslân – bestuurslid sinds 1 juli 2017
  • Ton Schroor, wethouder van de gemeente Groningen – bestuurslid sinds 1 juli 2017
  • Jan Batelaan, bestuurder van Hunze en Aa’s – bestuurslid sinds 1 juli 2017

Paulien Geerdink, directeur van het Noordelijk Belastingkantoor, is secretaris voor het bestuur.

Officiële stukken zoals verordeningen en beleidstukken vindt u op de pagina Bekendmakingen.