Ons bestuur bestaat uit vier leden. Zij vertegenwoordigen de vier initiatiefnemers. Onze bestuursleden zijn:

Ton Schroor, voorzitter, wethouder van de gemeente Groningen
bestuurslid sinds 1 juli 2017
Bé de Winter, vicevoorzitter, bestuurder van Wetterskip Fryslân
bestuurslid sinds 1 juli 2017
Eisse Luitjens, bestuurder van Noorderzijlvest
bestuurslid sinds 1 juli 2017
Jan Batelaan, bestuurder van Hunze en Aa’s
bestuurslid sinds 1 juli 2017

Paulien Geerdink, directeur van het Noordelijk Belastingkantoor, is secretaris voor het bestuur,

Bestuursvergaderingen

Ons bestuur vergadert in 2018 op de volgende data:

  • 19 februari 2018
  • 23 april 2018
  • 28 mei 2018
  • 9 juli 2018
  • 10 september 2018
  • 5 november 2018
  • 3 december 2018

De besluitenlijsten publiceren we zodra ze definitief vastgesteld zijn. Klik in het vergaderschema op de datum voor de besluitenlijst van die vergadering. Officiële stukken zoals verordeningen en beleidstukken vindt u op de pagina Bekendmakingen.