Ons bestuur bestaat uit vier leden. Zij vertegenwoordigen de vier initiatiefnemers.

  • Jakob Bartelds, voorzitter, bestuurder van Hunze en Aa’s – bestuurslid sinds 1 juli 2023
  • Bert Wiersema, bestuurder van Noorderzijlvest – bestuurslid sinds 1 juli 2023
  • Frank Jorna, bestuurder van Wetterskip Fryslân – bestuurslid sinds 1 juli 2023
  • Mirjam Wijnja, wethouder van de gemeente Groningen – bestuurslid sinds 11 juli 2022

De directeur Hans Julsing van het Noordelijk Belastingkantoor is secretaris voor het bestuur.