Ons bestuur bestaat uit vier leden. Zij vertegenwoordigen de vier initiatiefnemers.

  • Eisse Luitjens, voorzitter, bestuurder van Noorderzijlvest – bestuurslid sinds 1 juli 2017
  • Bé de Winter, vicevoorzitter, bestuurder van Wetterskip Fryslân – bestuurslid sinds 1 juli 2017
  • Paul de Rook, wethouder van de gemeente Groningen – bestuurslid sinds februari 2019
  • Fien Heeringa, bestuurder van Hunze en Aa’s – bestuurslid sinds 29 mei 2019

De directeur Hans Julsing van het Noordelijk Belastingkantoor is secretaris voor het bestuur.