Herinnering

U ontvangt een herinnering als u de aanslag nog niet (volledig) heeft betaald. Aan een herinnering zijn geen kosten verbonden.

Heeft u geen aanslag ontvangen, maar wel een herinnering? Dan kan het zijn dat u uw aanslagen via MijnOverheid ontvangt. Wanneer u bij MijnOverheid aangesloten bent, ontvangt u een mail van MijnOverheid. In die mail staat dat er een bericht voor u klaar staat in uw persoonlijke berichtenbox van MijnOverheid.

Aanmaning

U ontvangt een aanmaning, omdat u al eerder een aanslag en/of een herinnering van ons heeft ontvangen en de aanslag nog niet (volledig) is betaald. Aan een aanmaning zijn kosten verbonden.

U kunt bezwaar maken tegen de aanmaningskosten. Geeft u als reden dat u geen aanslag heeft ontvangen? Dan moet u de aanmaningskosten wel betalen. Dit is geen reden om de aanmaningskosten niet te betalen of terug te krijgen. Heeft u bewijs dat u de aanslag niet heeft ontvangen, dan kunt u bezwaar maken tegen de aanmaningskosten.

Dwangbevel

Heeft u een dwangbevel ontvangen? Dan heeft u al een aanslag, herinnering en/of aanmaning ontvangen en heeft u de aanslag nog niet (volledig) betaald. Aan een dwangbevel zijn kosten verbonden. Wanneer u na een dwangbevel niet betaalt, dan kunnen wij beslag leggen op uw inkomen of bankrekening.

U kunt bezwaar maken tegen de dwangbevelkosten. Geeft u als reden dat u geen aanslag of aanmaning heeft ontvangen? Dan moet u de dwangbevelkosten wel betalen. Dit is geen reden om de dwangbevelkosten niet te betalen of terug te krijgen. Heeft u bewijs dat u de aanslag of aanmaning niet heeft ontvangen, dan kunt u bezwaar maken tegen de dwangbevelkosten.

Hernieuwd Bevel

Wanneer u na het dwangbevel nog niet (volledig) heeft betaald ontvangt u een hernieuwd bevel tot betaling. Het hernieuwd bevel wordt afgegeven op uw woonadres door een belastingdeurwaarder. Gaat u na het hernieuwd bevel niet over tot volledige betaling, dan kan de belastingdeurwaarder over gaan tot beslaglegging op uw inkomsten, bankrekening of op uw roerende zaken (bijvoorbeeld uw auto) en/of onroerende zaken (bijvoorbeeld uw woning).

Invorderingsrente

Wanneer u te laat betaalt brengt het Noordelijk Belastingkantoor invorderingsrente in rekening.

Betalingsregeling

Kunt u het bedrag niet betalen? Vraag een betalingsregeling aan.

Betalingsregeling aanvragen