Herinnering

U ontvangt een herinnering als u de aanslag nog niet (volledig) heeft betaald. Aan een herinnering zijn geen kosten verbonden.

Aanmaning

U ontvangt een aanmaning, omdat u al eerder een aanslag en/of een herinnering van ons heeft ontvangen en de aanslag nog niet (volledig) is betaald. Aan een aanmaning zijn kosten verbonden.

Dwangbevel

Heeft u een dwangbevel ontvangen? Dat betekent dat u al een aanslag, herinnering en/of aanmaning voor deze aanslag heeft ontvangen en de aanslag nog niet (volledig) betaald. Aan een dwangbevel zijn kosten verbonden.

Hernieuwd Bevel

Wanneer u na het dwangbevel nog niet (volledig) heeft betaald ontvangt u een hernieuwd bevel tot betaling. Het hernieuwd bevel wordt afgegeven op uw woonadres door de belastingdeurwaarder. Gaat u na het hernieuwd bevel niet over tot volledige betaling, dan gaat de belastingdeurwaarder over tot beslaglegging op uw loon, bankrekening of op uw roerende zaken (inboedel, auto, enz.) en/of onroerende zaken (uw woning). Aan een hernieuwd bevel zijn kosten verbonden.

Cannock Chase
Naast onze eigen belastingdeurwaarders maken wij ook gebruik van deurwaarderskantoor Cannock Chase om belastingaanslagen te innen.

Invorderingsrente

Wanneer u te laat betaalt kan het Noordelijk Belastingkantoor ook invorderingsrente in rekening brengen.

Betalingsregeling

Kunt u het bedrag niet betalen? U kunt ons vragen om een betalingsregeling.