Het Noordelijk Belastingkantoor is een overheidsorganisatie die belasting heft en int voor de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân en de gemeenten Groningen en Eemsdelta.

Waterschapsbelasting

Woont u in het gebied van de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest of Wetterskip Fryslân? Dan krijgt u de aanslag waterschapsbelastingen van het Noordelijk Belastingkantoor.

Gemeentelijke belastingen

Woont u in de gemeente Groningen? Dan krijgt u van ons de aanslag voor de waterschapsbelastingen, gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking.

De gemeenten en waterschappen bepalen de tarieven en regels voor de belastingtaken en blijven verantwoordelijk voor hoe ze het belastinggeld besteden.

Kwijtscheldingsgemeenten

Voor een groot aantal gemeenten in Noord-Nederland handelen wij ook de kwijtscheldingsverzoeken af.