Het Noordelijk Belastingkantoor is een overheidsorganisatie die belasting heft en int voor de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân en de gemeenten Groningen en Eemsdelta en Noordenveld.

Waterschapsbelasting

Woont u in het gebied van de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest of Wetterskip Fryslân? Dan krijgt u de aanslag waterschapsbelastingen van het Noordelijk Belastingkantoor.

Gemeentelijke belastingen

Woont u in de gemeente Groningen? Dan krijgt u van ons de aanslag voor de waterschapsbelastingen, gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking.

De gemeenten en waterschappen bepalen de tarieven en regels voor de belastingtaken en blijven verantwoordelijk voor hoe ze het belastinggeld besteden.

Kwijtscheldingsgemeenten

Voor een groot aantal gemeenten in Noord-Nederland handelen wij ook de kwijtscheldingsverzoeken af.