Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is een website die iedereen goed kan gebruiken. Daarom staat in de wet dat websites van overheden moeten voldoen aan de toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1 AA. In een toegankelijkheidsverklaring leggen wij uit of wij aan deze norm voldoen. Iedereen kan deze verklaring bekijken. Hieronder staat waar u onze toegankelijkheidsverklaringen kunt vinden. Daarin beschrijven we of onze website voldoet aan de toegankelijkheidsnorm, op welke punten we nog niet voldoen, hoe we dit gaan oplossen en wanneer.

Toegankelijkheidsverklaring Noordelijk Belastingkantoor

Overzicht van toegankelijkheidsverklaringen van websites van het Noordelijk Belastingkantoor:

Status toegankelijkheidslabel van Noordelijk Belastingkantoor. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Onze toegankelijkheidsverklaring is gebaseerd op onafhankelijk onderzoek. 

Werken aan toegankelijkheid

Wij werken aan een goede toegankelijkheid. Dit doen we bijvoorbeeld door:

  • Bij het inkopen, ontwerpen en bouwen van de websites is de toegankelijkheid een onderdeel van het proces.
  • Onafhankelijke deskundigen controleren (onderdelen van) de websites op toegankelijkheid. Wij lossen de gevonden problemen op.
  • Onze medewerkers leren steeds meer over digitale toegankelijkheid en het schrijven op B1 niveau waardoor onze websites voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk zijn.