Woningeigenaren in het aardbevingsgebied kunnen vanaf 2020 gecompenseerd worden voor de waardedaling van hun woning. De compensatie wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van het belastingjaar 2020 (waardepeildatum 1 januari 2019). Het Noordelijk Belastingkantoor voert de Wet WOZ uit voor de gemeenten Groningen en Eemsdelta. Het Noordelijk Belastingkantoor is géén partij in deze regeling van het Rijk. De uitvoering doet het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). 

Waardedalingsregeling en WOZ-waarde
In het laatste kwartaal van 2020 is het IMG begonnen met de uitvoering van de waardedalingsregeling. Eigenaren van woningen in het aardbevingsgebied kunnen een vergoeding ontvangen voor de achterblijvende waardeontwikkeling van hun woningen. Voor de vaststelling van deze vergoeding (compensatie) gaat het IMG uit van de WOZ-waarde voor woningen van 2020 (peildatum 1 januari 2019). De waardedalingsregeling is een regeling van het IMG. Voor vragen kunt u contact opnemen met het IMG.


Vaststellen WOZ-waarde

Het Noordelijk Belastingkantoor stelt ieder jaar de WOZ-waarde vast voor alle WOZ-objecten in de gemeenten Groningen en Eemsdelta. Elk jaar beoordelen wij de WOZ-waarde opnieuw. Wij kijken niet naar de WOZ-waarde van het jaar daarvoor. Ook in het aardbevingsgebied is een stijging te zien in de waarde van woningen ten opzichte van vorig jaar door alle ontwikkelingen op de vastgoedmarkt. Dit betekent dat de WOZ-waarde van woningen van het belastingjaar 2021 (peildatum 1 januari 2020) over het algemeen hoger ligt dan de WOZ-waarde van het vorige belastingjaar 2020.

Bezwaar maken
Heeft u de WOZ waarde van 2021 ontvangen en vindt u nu dat uw WOZ-waarde van 2020 te laag is? En wilt u nu bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde van 2020? U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van 2020, maar de termijn dat u bezwaar kunt maken is al verstreken. Wanneer u toch bezwaar maakt is uw bezwaar niet-ontvankelijk. Voor de volledigheid beoordelen wij het wel ambtshalve. Dit betekent dat wij vanuit onszelf toch de WOZ-waarde controleren. Op grond van artikel 2 Uitvoeringsbesluit wet WOZ kunnen wij, onder bepaalde voorwaarden, alleen ambtshalve de WOZ-waarde verlagen en niet verhogen. Een bezwaar met het verzoek om de WOZ-waarde van 2020 te verhogen wordt daarom ook afgewezen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de compensatieregeling? Ga naar: Instituut Mijnbouwschade Groningen of bel: 0800 4444 111.