Vindt u dat uw aanslag niet klopt of onterecht is? Dan kunt u bezwaar maken.

Bezwaar maken

Als u bezwaar wilt maken, maak dan binnen zes weken na de datum op de aanslag (dagtekening) bezwaar. Krijgen wij uw bezwaar later, dan is uw bezwaar ‘niet-ontvankelijk’. Dit betekent dat wij uw bezwaar wel in behandeling nemen, maar u niet in beroep kunt gaan tegen onze uitspraak. U kunt wél in beroep gaan tegen het niet-ontvankelijk verklaren.

U heeft de keus uit twee mogelijkheden.

  1. Log in op MijnNoordelijkbelastingkantoor en maak bezwaar.
  2. Stuur een brief naar: Noordelijk Belastingkantoor, Postbus 88, 9700 AB Groningen

Wat moet er in uw brief staan:

  • Aanslagnummer en/of beschikkingnummer
  • Uw naam en adres
  • Datum
  • Waarom u bezwaar maakt
  • Bewijsstukken, bijvoorbeeld een taxatierapport van een makelaar. Is er sprake is van aardbevingsschade? Stuur dan het schaderapport mee.
  • Wilt u eerst een gesprek om uw verhaal toe te lichten? Zet dit dan in de brief.

Bezwaar WOZ, Onroerend Zaakbelasting en Waterschapsbelasting

Een bezwaar tegen de WOZ-beschikking is ook een bezwaar tegen de aanslagen Onroerend Zaakbelasting (OZB) en de waterschapsbelasting gebouwd. En een bezwaar tegen de aanslagen OZB en waterschapsbelasting gebouwd is ook een bezwaar tegen de WOZ-beschikking.