Bezwaar maken

Niet eens met uw aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. U moet bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening van uw aanslag.

Log in op MijnNoordelijkbelastingkantoor en maak bezwaar.

 

U krijgt een ontvangstbevestiging als wij uw bezwaar hebben ontvangen. Als wij een besluit hebben genomen krijgt u een brief met ons besluit. Wanneer een gemachtigde bezwaar maakt voor u, dan gaat alle contact over het bezwaar via de gemachtigde.

Besluit waterschapsbelastingen
U ontvangt binnen 12 weken na afloop van de bezwaartermijn een besluit van ons. Is uw bezwaar te laat ontvangen? Dan krijgt u ons besluit binnen 12 weken nadat wij uw bezwaar hebben ontvangen.

Besluit gemeentelijke belastingen/ naheffingsaanslag parkeerbelasting/ WOZ-waarde
U ontvangt voor het einde van het jaar een besluit op uw bezwaar. Heeft u na 15 november bezwaar gemaakt? Dan krijgt u ons besluit binnen 6 weken nadat wij uw bezwaar hebben ontvangen.

Wij hebben de mogelijkheid om de termijn te verlengen met maximaal 6 weken.

 

Als u bezwaar maakt, krijgt u automatisch uitstel van betaling voor het bedrag of de aanslagregel waar u bezwaar tegen maakt. Maakt u alleen bezwaar tegen een aanslagregel, dan moet u de rest van het bedrag wel binnen de termijn betalen.

Uitstel van betaling zorgt ervoor dat uw automatische incasso geheel of gedeeltelijk even stopt. Bij sommige bezwaren hebben wij tot het einde van het kalenderjaar de tijd om een uitspraak te doen. Het is dan mogelijk dat in de laatste termijn een hoog bedrag van uw rekening wordt afgeschreven. Heeft u automatische incasso en u wilt geen uitstel van betaling tijdens de behandeling van uw bezwaar? Neem dan contact met ons op, bel 088 787 9000. 

Als u gelijk heeft met uw bezwaar en u heeft betaald, dan krijgt u het te veel betaalde bedrag van ons terug.

De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt als basis voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Dit zijn de Onroerend Zaakbelasting (OZB) en Watersysteemheffing Gebouwd.

Het Noordelijk Belastingkantoor stelt de WOZ-waarden voor de gemeenten Groningen, Eemsdelta en Noordenveld vast. Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde hoeft u geen bezwaar te maken tegen de Onroerend Zaakbelasting en Watersysteemheffing Gebouwd voor dezelfde woning/object. Wanneer de WOZ-waarde wijzigt, dan passen wij uw aanslag aan. U krijgt daar een schriftelijk besluit van.

Maakt u bezwaar tegen de WOZ-waarde in een andere gemeente, dan krijgen wij automatisch bericht van uw gemeente en wordt de WOZ-waarde aangepast. U krijgt daar ook een schriftelijk besluit van. Het besluit ontvangt u als u niet meer in beroep kunt gaan bij de rechtbank.

U kunt in beroep gaan bij de rechter. In de brief met ons besluit staat hoe u in beroep kunt gaan bij de rechter. Hebben wij uw bezwaar te laat ontvangen, dan kunt u niet in beroep gaan tegen het besluit. U kunt wel in beroep gaan tegen het ‘niet-ontvankelijk verklaren’.

Bent u het niet eens met de naheffingsaanslag parkeerbelasting (parkeerboete)? Dan kunt u ook bezwaar maken.

U kunt bezwaar maken tegen de aanmanings- en/of dwangbevelkosten. Geeft u als reden dat u geen aanslag of aanmaning heeft ontvangen? Dan moet u de aanmanings- en/of dwangbevelkosten wel betalen. Dit is geen reden om de kosten niet te betalen of terug te krijgen. Heeft u bewijs dat u de aanslag of aanmaning niet heeft ontvangen, dan kunt u bezwaar maken tegen de aanmanings- en/of dwangbevelkosten.

Stuur een brief naar: Noordelijk Belastingkantoor. Postbus 88, 9700 AB Groningen.

Wat moet er in uw brief staan:

  • Aanslagnummer en/of beschikkingnummer
  • Uw naam en adres
  • Datum
  • Waarom u bezwaar maakt
  • Bewijsstukken, bijvoorbeeld een taxatierapport van een makelaar. Is er sprake is van aardbevingsschade? Stuur dan het schaderapport mee.