Bezwaar maken

Niet eens met uw aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. U moet bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening van uw aanslag.

U heeft de keus uit twee mogelijkheden.

  1. Log in op MijnNoordelijkbelastingkantoor en maak bezwaar.
  2. Stuur een brief naar: Noordelijk Belastingkantoor, Postbus 88, 9700 AB Groningen

Wat moet er in uw brief staan:

  • Aanslagnummer en/of beschikkingnummer
  • Uw naam en adres
  • Datum
  • Waarom u bezwaar maakt
  • Bewijsstukken, bijvoorbeeld een taxatierapport van een makelaar. Is er sprake is van aardbevingsschade? Stuur dan het schaderapport mee.
  • Wilt u eerst een gesprek om uw verhaal toe te lichten? Zet dit dan in de brief.

Bezwaar WOZ, Onroerend Zaakbelasting, waterschapsbelasting

De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt als basis voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Dit zijn de Onroerend Zaakbelasting (OZB) en Watersysteemheffing Gebouwd.

Het Noordelijk Belastingkantoor stelt de WOZ-waarden voor de gemeenten Groningen, Eemsdelta en Noordenveld vast. Als u u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde hoeft u geen bezwaar te maken tegen de Onroerend Zaakbelasting en Watersysteemheffing Gebouwd voor dezelfde woning/object. Wanneer de WOZ-waarde wijzigt, dan passen wij uw aanslag aan. U krijgt daar een schriftelijk besluit van.

Maakt u bezwaar tegen de WOZ-waarde in een andere gemeente, dan krijgen wij automatisch bericht van uw gemeente en wordt de WOZ-waarde aangepast. U krijgt daar ook een schriftelijk besluit van. Het besluit ontvangt u als u niet meer in beroep kunt gaan bij de rechtbank.

Bezwaar parkeerbelasting

Bent u het niet eens met de naheffingsaanslag parkeerbelasting (parkeerboete)? Dan kunt u ook bezwaar maken.