Bezwaar maken

Niet eens met uw aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. U moet bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening van uw aanslag.

Log in op MijnNoordelijkbelastingkantoor en maak bezwaar.

 

De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt als basis voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Dit zijn de Onroerend Zaakbelasting (OZB) en Watersysteemheffing Gebouwd.

Het Noordelijk Belastingkantoor stelt de WOZ-waarden voor de gemeenten Groningen, Eemsdelta en Noordenveld vast. Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde hoeft u geen bezwaar te maken tegen de Onroerend Zaakbelasting en Watersysteemheffing Gebouwd voor dezelfde woning/object. Wanneer de WOZ-waarde wijzigt, dan passen wij uw aanslag aan. U krijgt daar een schriftelijk besluit van.

Maakt u bezwaar tegen de WOZ-waarde in een andere gemeente, dan krijgen wij automatisch bericht van uw gemeente en wordt de WOZ-waarde aangepast. U krijgt daar ook een schriftelijk besluit van. Het besluit ontvangt u als u niet meer in beroep kunt gaan bij de rechtbank.

Bent u het niet eens met de naheffingsaanslag parkeerbelasting (parkeerboete)? Dan kunt u ook bezwaar maken.

U kunt bezwaar maken tegen de aanmanings- en/of dwangbevelkosten. Geeft u als reden dat u geen aanslag of aanmaning heeft ontvangen? Dan moet u de aanmanings- en/of dwangbevelkosten wel betalen. Dit is geen reden om de kosten niet te betalen of terug te krijgen. Heeft u bewijs dat u de aanslag of aanmaning niet heeft ontvangen, dan kunt u bezwaar maken tegen de aanmanings- en/of dwangbevelkosten.

Stuur een brief naar: Noordelijk Belastingkantoor. Postbus 88, 9700 AB Groningen.

Wat moet er in uw brief staan:

  • Aanslagnummer en/of beschikkingnummer
  • Uw naam en adres
  • Datum
  • Waarom u bezwaar maakt
  • Bewijsstukken, bijvoorbeeld een taxatierapport van een makelaar. Is er sprake is van aardbevingsschade? Stuur dan het schaderapport mee.