Vindt u dat onze aanslag niet klopt, bijvoorbeeld omdat hij gebaseerd is op verkeerde gegevens? Of vindt u dat de aanslag niet terecht aan u is opgelegd? Dan kunt u bezwaar maken.

Bezwaar maken

Als u bezwaar wilt maken, dien uw bezwaarschrift binnen zes weken na de datum op de aanslag bij ons in. Als u uw bezwaar niet binnen die termijn indient, is uw bezwaar ‘niet-ontvankelijk’. Uw bezwaar nemen we wel ambtshalve in behandeling. U kunt bij een ambtshalve uitspraak niet meer in beroep gaan tegen onze uitspraak. U kunt wél in beroep gaan tegen het niet-ontvankelijk verklaren.

Hoe werkt het?

U heeft de keus uit twee mogelijkheden.

 1. Online bezwaar maken via MijnNoordelijkbelastingkantoor.
 2. Stuur een brief naar:
  Noordelijk Belastingkantoor
  Postbus 88
  9700 AB Groningen

Wat moet er in uw brief staan:

 • het nummer van de aanslag waar uw bezwaar over gaat dat is het aanslagnummer of beschikkingsnummer
 • uw naam en adres
 • de datum
 • waarom u bezwaar maakt
 • Heeft u bewijsstukken, zoals een taxatierapport van een makelaar? Stuur ze mee! Is er sprake is van aardbevingsschade, dan hoeft u ons alleen het schaderapport toe te sturen. 
 We kunnen het bezwaar dan sneller en beter behandelen.
 • Wilt u eerst nog een gesprek om zelf uw verhaal toe te komen lichten? Geef dat dan ook aan.

Waar mag u op rekenen?

U krijgt een ontvangstbevestiging dat wij uw brief hebben ontvangen. Als wij een beslissing hebben genomen, krijgt u een brief met onze beslissing.

Voor de waterschapsbelastingen geldt:

U ontvangt ons besluit binnen 12 weken na afloop van de bezwaartermijn. Als u uw bezwaar te laat heeft ingediend, krijgt u ons besluit binnen 12 weken nadat wij het bezwaarschrift hebben ontvangen.

Voor de gemeentelijke belastingen geldt:

U ontvangt voor het einde van het jaar ons besluit op uw bezwaarschrift. Dit is alleen anders als u uw bezwaar na 15 november heeft ingediend. Dan krijgt u onze uitspraak binnen zes weken na afloop van de bezwaartermijn. Wij hebben wel de mogelijkheid om de termijn dan te verlengen, met maximaal zes weken.

Niet eens met onze beslissing?

U kunt in beroep gaan bij de rechter. Hoe en waar u dat moet doen, staat duidelijk in de brief met onze beslissing.
Dit kan alleen als u uw bezwaar binnen de termijn van zes weken heeft ingediend. U kunt dan nog wel in beroep gaan tegen het niet-ontvankelijk verklaren.

WOZ, OZB en watersysteemheffing

Een bezwaar tegen de WOZ-beschikking vatten wij ook op als een bezwaar tegen de OZB-aanslag en de aanslag Watersysteemheffing gebouwd. Andersom geldt hetzelfde: een bezwaar tegen de aanslagen OZB en Watersysteemheffing gebouwd vatten wij ook op als een bezwaar tegen de WOZ-beschikking.

Uitstel van betaling

Als u bezwaar maakt, krijgt u automatisch uitstel van betaling voor het bedrag of de aanslagregel waar u bezwaar tegen maakt. Maakt u alleen bezwaar tegen een aanslagregel, dan moet u de rest van het bedrag wel binnen de termijn betalen.

Heeft u automatische incasso en wilt u geen uitstel van betaling tijdens de behandeling van uw bezwaar? Neem dan contact met ons op en geef uw verzoek door. Heeft u geen automatische incasso, maar wilt u wel het volledige aanslagbedrag betalen als uw bezwaar nog loopt? Maak het bedrag dan zelf over onder vermelding van uw aanslagnummer.

Als blijkt dat u gelijk heeft met uw bezwaar en u heeft wel betaald, dan krijgt u het te veel betaalde bedrag van ons terug.