U kunt de WOZ-waarde opvragen bij het WOZ-waardeloket. Op het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarden vinden vanaf belastingjaar 2015. De waardepeildatum is dan 01-01-2014.

Bij het WOZ-waardeloket is een drempel ingebouwd om overbelasting te voorkomen. Er is een maximum van het aantal woningen dat u mag opvragen binnen een bepaalde periode.