Er zijn commerciële bureaus die voor u bezwaar maken. Dit doen ze op basis van ‘no cure-no-pay’

Wanneer u bezwaar maakt met behulp van een no-cure-no-pay bureau en u wordt in het gelijk gesteld, dan zijn wij wettelijk verplicht om een proceskostenvergoeding aan het no-cure-no-pay bureau uit te keren. De proceskostenvergoeding bestaat uit vaste bedragen en deze mag een no-cure-no-pay bureau bij een overheidsinstelling declareren.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de volgende bedragen:

  • De vergoeding voor het maken van een bezwaarschrift is € 265,-.
  • De vergoeding voor het bijwonen van een hoorzitting is €265,-.
  • De vergoeding voor het bijwonen van een hoorzitting door een deskundige is € 32,07 per half uur
  • De vergoeding voor het maken van een taxatierapport is € 256,52.

De totale proceskostenvergoeding kan daarmee oplopen tot € 818,59 per bezwaarschrift.

Rekenvoorbeeld:

Als de WOZ-waarde van een woning na een bezwaar wordt verlaagd met €10.000, dan levert dat een vermindering van de aanslag op van €17.46. Uitgaande van een OZB-tarief voor eigenaren van woningen van 0,1746 % van de WOZ-waarde. Dit staat in schril contrast met de proceskostenvergoeding die een no-cure-no-pay bureau ontvangt. De proceskostenvergoedingen nemen gemeenten weer mee in de rekensom die gemaakt wordt bij het bepalen van de nieuwe tarieven voor de onroerendezaakbelasting.

Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag of wilt u bezwaar maken, neem dan contact met ons op. Wanneer blijkt dat er een fout is gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, dan zorgen onze taxateurs dat deze fout wordt hersteld. Wanneer dit gevolgen heeft voor de WOZ-waarde, dan kan deze worden aangepast.