Er zijn commerciële bureaus die gratis voor u bezwaar maken. Dit doen ze op basis van ‘no cure-no-pay. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu echt?

‘Gratis’ is niet gratis

Er worden veel kosten gemaakt wanneer deze bureaus voor u bezwaar maken. Als een bezwaarschrift gegrond is, zijn wij wettelijk verplicht om een proceskostenvergoeding aan deze bureaus te betalen. Dat zijn vaste bedragen, bijvoorbeeld voor het indienen van een bezwaarschrift, hoorzitting bijwonen of een nieuw taxatierapport opmaken. Deze tarieven mogen bij overheidsinstellingen gedeclareerd worden. Het gaat om hoge bedragen. Hier kunnen deze bureaus van rondkomen. De kosten kunnen flink oplopen en staan niet in verhouding met het voordeel dat het u oplevert.

Voorbeeld

  • De vergoeding 2020 voor het maken van een bezwaarschrift is € 261,-.
  • De vergoeding voor het bijwonen van een hoorzitting is €261,-.
  • De vergoeding voor het bijwonen van een hoorzitting door een deskundige is € 32,07 per half uur
  • De vergoeding voor het maken van een taxatierapport is € 256,52.
  • De totale proceskostenvergoeding kan oplopen tot € 810,59 per bezwaarschrift.

Als wij uitgaan van een OZB-tarief voor eigenaren van woningen van 0,18% van de WOZ-waarde, dan levert iedere € 10.000 waarmee de WOZ-waarde wordt verlaagd u een vermindering van de aanslag op van € 18. Dit staat in schril contrast met de proceskostenvergoeding die commerciële bureaus ontvangen.

De hoge proceskostenvergoedingen nemen gemeenten weer op in de rekensom die gemaakt wordt bij het bepalen van de nieuwe tarieven voor de onroerendezaakbelasting.

Wij helpen u graag en gratis 

Wanneer u een vraag heeft of bezwaar wil maken kost u dat geen geld. Wanneer een fout is gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, dan zorgen wij ervoor dat die wordt aangepast. Als het voor de behandeling van uw bezwaar nodig is, laten we de woning opnieuw taxeren door een objectieve taxateur.