Nederland heeft sinds maart 2020 te maken met een snel om zich heen grijpende pandemie. Maatregelen om verspreiding van corona tegen te gaan hebben voor delen van onze economie grote gevolgen. Op de hoogte van de WOZ-waarde is het effect tot nu toe erg klein. Dat heeft te maken met de Waardepeildatum.

De Waardepeildatum voor de WOZ-waarden van 2021 is 1 januari 2020. Er wordt voor de onderbouwing van de WOZ-waarden dan gekeken naar de verkoop- en verhuurgegevens die rond 1 januari 2020 zijn gedaan.

 Wilt u meer weten over de WOZ-waarde en Corona? Kijk dan op de waarderingskamer.nl.