Is er iemand overleden, uw partner of een andere huisgenoot? Dat hoeft u ons niet te laten weten. De gemeente geeft een overlijden aan ons door.

Heeft het gevolgen voor het tarief dat u als huishouden betaalt aan lokale belastingen, dan houden we daar in de toekomst rekening mee.
Bijvoorbeeld bij een heffing die wij berekenen op grond van het aantal personen dat op een adres woont.

Het aantal personen in een huishouden peilen we elk jaar opnieuw op 1 januari. De gemeente geeft dan aan ons door wie er in de Basisregistratie Personen staat ingeschreven op een adres, op dat moment.

Bent u erfgenaam van de eigenaar van een woning die een aanslag van ons heeft gekregen? En heeft diegene de aanslag nog niet (volledig) betaald? Dan moet u het (rest)bedrag van de aanslag aan ons betalen.