Is uw partner of huisgenoot overleden? Dat hoeft u ons niet te laten weten. De gemeente geeft een overlijden aan ons door. Blijft er niemand achter op het adres van de overledene, dan moeten de erfgenamen een adres doorgeven.

Adres doorgeven erfgenamen

Het is belangrijk dat de erfgenamen het adres doorgeven waar wij de aanslagen en andere brieven naar toe kunnen sturen. Het adres kunt u telefonisch aan ons doorgeven. U kunt bellen naar, t. 088 787 9000.

Verlagen belastingen

Na het overlijden sturen wij een brief naar het adres dat door de erfgenamen is doorgegeven. In deze brief staat welke belastingen het Noordelijk Belastingkantoor verlaagt. Deze verlaging is voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing gebruiker, verontreinigingsheffing en/of zuiveringsheffing. De onroerende zaakbelasting (OZB), rioolheffing eigenaar en watersysteemheffing worden niet verlaagd. Iedereen moet deze voor het hele jaar betalen.

Erfgenamen

Een aanslag wordt na een overlijden gestuurd naar het adres dat door de erfgenamen is doorgegeven. Op de aanslag komt bij de naam ‘Erven’ te staan. De erfgenamen zijn verplicht om de aanslag te betalen. Er zijn 2 uitzonderingen.

Erfgenamen niet betalen
Erfgenamen hoeven niet te betalen wanneer ze een kopie van een ‘akte van verwerping’ hebben. Een akte van verwerping krijgt u van de notaris die de erfenis voor u heeft geregeld.

Erfgenamen uitstel van betaling
Wanneer erfgenamen een ‘beneficiaire aanvaarding’ kunnen laten zien, dan kunnen ze uitstel van betaling aanvragen. Het regelen van een aanvaarding doet u via de rechtbank. Dit kan de notaris voor u regelen.

Woning erven

Erft u een woning? Dan komt er een aanpassing in het kadaster. Wanneer de erfenis is afgehandeld wordt de nieuwe eigenaar via het Kadaster geregistreerd. Het Noordelijk Belastingkantoor stuurt dan het volgende jaar de aanslag naar de nieuwe eigenaar.

Heeft u voor de afhandeling van de erfenis een WOZ-beschikking nodig? Omdat u bijvoorbeeld namens de nalatenschap bezwaar wil maken tegen de WOZ-waarde? Dan kunt u deze schriftelijk bij ons aanvragen.

Als u bezwaar maakt namens de nalatenschap kunnen wij vragen of u kunt aantonen of u daarvoor gerechtigd bent. Bent u gerechtigd, dan gebruiken wij uw contactgegevens bij het versturen van eventuele brieven over en aanslagen van de overledene.