Inwoners van de gemeente Groningen betalen de hondenbelasting niet rechtstreeks aan de gemeente, maar aan ons.

Het is verplicht om aan ons door te geven of u een hond hebt. Doet u dat niet, dan kunt u bij controle een boete krijgen, bovenop de hondenbelasting. Meer informatie vindt u onder Hondenbelasting.

Aanmelden hond

Iedere hond moet u binnen 14 dagen na aanschaf bij ons aanmelden. Log in op MijnNoordelijkbelastingkantoor en meldt uw hond aan.

Afmelden hond

Is uw hond overleden, verkoopt u uw hond of geeft u uw hond weg aan iemand? Geef dat binnen zes weken aan ons door op MijnNoordelijkbelastingkantoor. U hoeft dan geen belasting voor deze hond meer te betalen vanaf de datum dat u uw hond heeft afgemeld.

Gaat het om overlijden, stuur dan een bewijs mee van de dierenarts, dierenambulance of het crematorium. Gaat het om verkopen of weggeven, stuur ons dan de naam en het adres van de nieuwe eigenaar. Heeft u al vooruitbetaald voor een heel jaar? Dan krijgt u het te veel betaalde bedrag van ons terug.

Voor kennelhouders

Heeft u een kennel, hondenfokkerij, dierenopvang of dierenasiel? Geef het aan ons door in MijnNoordelijkbelastingkantoor. U hoeft dan niet voor elke hond afzonderlijk te betalen. De hondenbelasting die u gaat betalen, is een lager vast tarief voor de hele groep honden. Wij vragen u dan om een bewijs van uw kennelregistratie.