Verandert het aantal personen dat op uw adres woont? Bijvoorbeeld omdat er iemand vertrekt of omdat er iemand bij u komt wonen? Dat hoeft u ons niet te laten weten. De gemeente verwerkt dit in de Basisregistratie Personen. Met die gegevens werken wij. Het kan zijn dat de verandering gevolgen heeft voor de lokale belastingen (waterschap, gemeentelijke belastingen) die u betaalt.

Bijvoorbeeld een heffing die wij berekenen op grond van het aantal personen dat op een adres woont: bij eenpersoonshuishoudens of meerpersoonshuishoudens (meer dan één persoon). Het aantal personen in een huishouden peilen we elk jaar opnieuw op 1 januari. De gemeente geeft dan aan ons door wie er in de Basisregistratie Personen staat ingeschreven op een adres, op dat moment.

Soorten belasting

Er zijn soorten belasting die voor een heel jaar gelden, waarbij het niet uitmaakt of er in de loop van het jaar iets verandert aan de gezinssamenstelling. Er zijn ook soorten belasting waarbij een huishouden hoe dan ook een vast bedrag betaalt per jaar. Waarbij het dus niet uitmaakt uit hoeveel personen een huishouden bestaat. Ten slotte zijn er belastingen waarbij de aanslag gedurende het jaar aangepast kan worden. Als er iets verandert waardoor de aanslag aangepast moet worden, horen wij dat vanzelf via de gemeente.

Heeft u vragen?

Kijk voor meer informatie bij Belastingen & Tarieven.