Met ingang van 1 januari 2018 voeren wij de belastingtaken uit voor de drie noordelijke waterschappen en de gemeenten Groningen, Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Ten Boer. Ook verzorgen we de WOZ-waardebepaling voor deze gemeenten.

Vanaf 1 januari 2019 kunnen andere gemeenten aansluiten. U leest in dit informatiebulletin de mogelijkheden en voordelen die deze nieuwe organisatie uw gemeente kan bieden.

Het Noordelijk Belastingkantoor bundelt kracht en kennis en levert efficiencyvoordelen en besparing op. De deelnemers zijn er daardoor van verzekerd dat de heffing en inning van hun belastingen toekomstbestendig is. Door deze bundeling worden de kwaliteit en continuïteit van de uitvoering groter, de organisatie robuuster en krijgen medewerkers de kans om zich meer te ontwikkelen. De besparing is structureel.

Voor de inwoners van de deelnemende gemeenten betekent dit: meer duidelijkheid en gemak. Zij krijgen voortaan namelijk één overzichtelijke aanslag, met daarop de heffingen van het waterschap én de gemeentelijke belastingen.

Heeft iemand vragen? Dan zijn wij het eerste aanspreekpunt, uitgerust met alle specifieke kennis die nodig is.

Wat kan het Noordelijk Belastingkantoor voor gemeenten betekenen?

Het Noordelijk Belastingkantoor kan voor alle gemeenten in het noorden:

  • de lokale belastingen heffen en innen,
  • het daarvoor benodigde gegevensbeheer verzorgen,
  • de waardebepaling doen in het kader van de Wet WOZ en
  • alle andere werkzaamheden die deze belastingtaken met zich meebrengen, zoals klantcontacten verzorgen, bezwaren afhandelen en kwijtscheldingsverzoeken beoordelen.

Ook gemeenten die na 1 januari 2018 toetreden kunnen een fors efficiencyvoordeel behalen. Bij andere belastingsamenwerkingen liep dat bij gemeenten die in een vroeg stadium aanhaakten op tot een besparing van 30% van de uitvoeringskosten.

Hoe meer partijen meedoen, hoe groter het gezamenlijke efficiencyvoordeel is. Uiteraard profiteren de nieuwe deelnemers ook van de andere genoemde voordelen van deze samenwerking.

Bedrijfsvoeringsorganisatie & bestuur

Het Noordelijk Belastingkantoor is een uitvoeringsorganisatie en dus beleidsarm. De deelnemende organisaties bepalen zelf hun beleid voor belastingen. Daarom is op basis van de criteria ‘simpel, praktisch en slagvaardig’ gekozen voor een Gemeenschappelijke Regeling in de vorm van een Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO).

In het bestuur zit namens iedere deelnemer één lid. Het bestuur besluit op basis van ‘one man, one vote’ en moet bij een aantal onderwerpen unaniem zijn, bijvoorbeeld als het gaat om toe- en uittreding, financiële zaken en het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling.

Toetreding mogelijk per 1 januari 2019

Ervaring bij andere belastingsamenwerkingen leert dat de voorbereidingen voor aansluiting van een nieuwe gemeente ongeveer een jaar in beslag nemen. Dat betekent dat aansluiten op zijn vroegst per 1 januari 2019 mogelijk is. Dit kan op verschillende manieren.

  • U kunt toetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling. In dat geval kunt u kiezen uit twee varianten: uw bestuur krijgt een plek in het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor of uw bestuur laat zich daarin vertegenwoordigen door een bestaand bestuurslid.
  • U kunt een dienstverleningsovereenkomst aangaan. In dat geval sluit u een contract af voor de diensten en is er geen bestuurlijke afvaardiging.