Een groot aantal gemeenten in Noord-Nederland doen het al: ze besteden het afhandelen van kwijtscheldingsverzoeken uit aan ons. Inclusief alle klantcontacten om eventuele vragen over dit onderwerp te beantwoorden.

Die gemeenten voeren de andere belastingtaken zelf uit: gegevens beheren, aanslagen versturen, als het nodig is incassomaatregelen nemen, bezwaarschriften behandelen. De specialistische en arbeidsintensieve taken rond kwijtschelding weten ze bij ons in goede handen.

Hoe werkt het?

Het beleid op het gebied van kwijtscheldingsverzoeken ligt inhoudelijk voor een groot deel vast; de regels zijn landelijk bepaald. De belastingplichtige vraagt via onze website kwijtschelding aan. Na een korte digitale vragenlijst en een toets bij het Inlichtingenbureau volgt soms een wat langer traject, met aanvullende antwoorden en – als het nodig is – bewijsstukken. In het uiterste geval kan iemand ook vragen om een hoorgesprek of hoorzitting, om zelf een verklaring af te komen leggen. Ook die taak nemen we gemeenten uit handen.

Met de gemeenten die deze taak aan ons uitbesteden, hebben we regelmatig contact. We maken samen afspraken, wij koppelen aantallen en voortgang terug en wij houden ons vanzelfsprekend altijd aan de samen afgesproken richtlijnen.

Het levert veel op: een efficiënte en consequente manier van werken, dus meer duidelijkheid voor de burger met vragen. Besparingen bij de afdeling Belastingen van de gemeente, zowel financieel als in personele capaciteit. Kortom: een hele zorg minder.

Meer weten over dit onderwerp?

Denkt u erover om de kwijtscheldingstaken ook aan ons uit te besteden? Neem dan contact op via het contactformulier.

Nog een stapje verder?

Alles rond gemeentelijke belastingen aan ons uitbesteden, helemaal zonder zorgen? Dat kan ook. Van gegevensbeheer en WOZ-waardebepaling tot aanslagen opleggen, invorderen bij betalingsachterstanden, voorlichting geven en klantcontacten verzorgen. Ook handelen wij dan de bezwaarschriften en kwijtscheldingsverzoeken af. Kijk voor de voordelen bij Samenwerken met het Noordelijk Belastingkantoor.