Een groot aantal gemeenten in Noord-Nederland doen het al! Ze besteden het afhandelen van de kwijtschelding uit aan ons. Inclusief alle klantcontacten en vragen over dit onderwerp.

Hoe werkt het?

Het beleid over kwijtscheldingen ligt inhoudelijk voor een groot deel vast; de regels zijn landelijk bepaald. Klanten vragen op onze website kwijtschelding aan. Na een korte digitale vragenlijst en toets bij het Inlichtingenbureau volgt een langer traject, In het uiterste geval kan iemand ook vragen om een hoorgesprek of hoorzitting, om zelf een verklaring af te leggen. Ook die taak nemen we gemeenten uit handen.

Met de gemeenten die deze taak aan ons uitbesteden maken we samen afspraken, wij koppelen aantallen en voortgang terug en houden ons  aan de samen afgesproken richtlijnen. Het levert veel op: een efficiënte en consequente manier van werken, meer duidelijkheid voor de klant met vragen. Besparingen bij de afdeling Belastingen van de gemeente, zowel financieel als in personele capaciteit. Kortom: een zorg minder.

Meer weten over dit onderwerp?

Denkt u erover om de kwijtscheldingstaken aan ons uit te besteden? Neem dan contact met ons op.

Nog een stapje verder?

Alles rond gemeentelijke belastingen aan ons uitbesteden? Dat kan ook. Van gegevensbeheer en WOZ-waardebepaling tot aanslagen opleggen, invorderen bij betalingsachterstanden, voorlichting geven en klantcontacten verzorgen. Ook handelen wij bezwaarschriften en kwijtscheldingsverzoeken af. Kijk voor de voordelen bij Samenwerken met het Noordelijk Belastingkantoor.