Als bedrijf krijgt u ook aanslagen voor waterschapsbelastingen en/of gemeentelijke belastingen.

Aangifte voor zuiverings- of verontreinigingsheffing

Heeft u een uitnodiging van ons gekregen om digitaal aangifte te doen voor de zuiverings- en/ of verontreinigingsheffing? U kunt deze invullen via de digitale aangifte.

Wilt u de aangifte op papier invullen, dan kunt het aangiftebiljet en toelichting hieronder downloaden en terugsturen. Denkt u bij het invullen aan uw inlog-/formuliernummer en subjectnummer. Deze staan in uw uitnodigingsbrief.

Bezwaar maken

Vindt u dat uw aanslag onterecht of te hoog is, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Alle informatie over het maken van bezwaar kunt u vinden onder bezwaar.