Op dit moment kan het erg druk zijn wanneer u ons belt. Mocht dat zo zijn dan raden wij u aan op een later moment opnieuw te bellen of gebruik te maken van het contactformulier. Excuses voor het ongemak.

Als bedrijf krijgt u ook aanslagen voor waterschapsbelastingen en/of gemeentelijke belastingen. Op de pagina Belastingen en tarieven vindt u per belastingsoort informatie.

Aangifte voor zuiverings- of verontreinigingsheffing

Heeft u een uitnodiging van ons gekregen om aangifte te doen voor de zuiverings- of verontreinigingsheffing? U kunt het aangiftebiljet en de toelichting hieronder downloaden. Als u het heeft ingevuld, kunt u het ons terugsturen via het contactformulier of per post.
Let op! Denkt u om het invullen van uw inlog-/formuliernummer en uw subjectnummer. U vindt ze in uw uitnodigingsbrief. Binnenkort kunt u uw aangifte digitaal doen op deze website. Onderaan deze pagina vindt u de aangifteformulieren en de toelichtingen.

Bezwaar

Als u vindt, dat de aanslag onterecht of te hoog is, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar indienen. Alle informatie over het indienen van bezwaar vindt u op de pagina Bezwaar.

Kwijtschelding

Als zelfstandig ondernemer kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding. Daarvoor gelden wel speciale regels. Alle informatie daarover vindt u op de pagina Bedrijven onder Kwijtschelding.

.