Als bedrijf krijgt u ook aanslagen voor waterschapsbelastingen en/of gemeentelijke belastingen. Op de pagina Belastingen en tarieven vindt u per belastingsoort informatie.

Aangifte voor zuiverings- of verontreinigingsheffing

Heeft u een uitnodiging van ons gekregen om digitaal aangifte te doen voor de zuiverings- en/ of verontreinigingsheffing? U kunt deze invullen via de digitale aangifte.

Wilt u de aangifte op papier invullen, dan kunt het aangiftebiljet en toelichting hieronder downloaden. Als u het heeft ingevuld, kunt u het ons terugsturen via het contactformulier of per post. Let op! Denkt u om het invullen van uw inlog-/formuliernummer en subjectnummer. Deze staan in uw uitnodigingsbrief.

Bezwaar

Als u vindt, dat de aanslag onterecht of te hoog is, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar indienen. Alle informatie over het indienen van bezwaar vindt u op de pagina Bezwaar.

Kwijtschelding

Als zelfstandig ondernemer kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding. Daarvoor gelden speciale regels. Alle informatie daarover vindt u op de pagina Bedrijven onder Kwijtschelding.