Het Noordelijk Belastingkantoor werkt voor de noordelijke waterschappen Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en Hunze en Aa’s en voor de gemeenten Groningen, Delfzijl, Loppersum en Appingedam.

Voor een groot aantal gemeenten in Noord-Nederland handelen we kwijtscheldingsverzoeken af.