Het Noordelijk Belastingkantoor werkt voor de noordelijke waterschappen Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en Hunze en Aa’s en voor de gemeenten Groningen, Delfzijl, Loppersum, Ten Boer en Appingedam.

Voor meer dan 30 gemeenten in Noord-Nederland handelen we kwijtscheldingsverzoeken af.
Zie ook Voor gemeenten.