YouTube maakt gebruik van cookies. Het Noordelijk Belastingkantoor heeft geen invloed op wat er met deze gegevens gebeurt. Door de video af te spelen gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Waterschapsbelasting

Het Noordelijk Belastingkantoor voert de belastingtaken uit voor de drie waterschappen in Noord-Nederland en de gemeenten Groningen, Delfzijl, Loppersum en Appingedam. Woont u in het gebied van de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest of Wetterskip Fryslân? Dan krijgt u de aanslag waterschapsbelastingen in het vervolg van het Noordelijk Belastingkantoor.

Gemeentelijke belastingen

Woont u in de gemeente Groningen? Dan krijgt u van ons een aanslag waar de waterschapsbelastingen en de gemeentelijke belastingen op staan. Ook de WOZ-beschikking krijgt u voortaan van ons. U betaalt de belastingen aan ons en kunt bij ons terecht met vragen over bijvoorbeeld betalen, kwijtschelding en bezwaar. Veel kunt u zelf online aanvragen of regelen op MijnNoordelijkbelastingkantoor. Het Noordelijk Belastingkantoor bestaat sinds 1 januari 2018.

Kwijtscheldingsgemeenten

Voor een groot aantal gemeenten in Noord-Nederland handelen we kwijtscheldingsverzoeken af.

Waarom één kantoor?

Vooral vanwege het maatschappelijk belang: het is goedkoper en beter om samen te werken. Samen hebben we meer kennis in huis en kunnen we efficiënter werken. Dat levert een flinke kostenbesparing op. Geld dat de waterschappen en gemeente goed kunnen gebruiken, om nuttig te besteden op verschillende plekken in de samenleving. De drie waterschappen in Noord-Nederland werkten al jaren samen, door alles wat met waterschapsbelastingen te maken heeft, onder te brengen bij Hefpunt. Die naam is in 2018 verdwenen. We heten voortaan het Noordelijk Belastingkantoor.

Wat niet verandert

De gemeenten en waterschappen bepalen de tarieven en belangrijkste regels voor de belastingtaken. Ze blijven ook zelf bepalen hoe ze het belastinggeld besteden.