Onze organisatie bestaat uit vijf teams, een kleine staf en een directeur. We hebben bewust gekozen voor een platte organisatie, met korte lijnen. Daardoor zijn we wendbaar en kunnen we snel inspelen op ontwikkelingen. Ook besparen we zo kosten. In ons organogram ziet u hoe de organisatie is opgebouwd. Zie ook de pagina Bestuur.

 

organogram Noordelijk Belastingkantoor