Edwin Roeters is Contractmanager

“Het Noordelijk Belastingkantoor heeft verschillende opdrachtgevers: de drie noordelijke waterschappen en meer dan dertig gemeenten. Voor Groningen, Appingedam, Delfzijl en Loppersum doen we alle belastingtaken. Voor de andere gemeenten handelen we de kwijtscheldingsverzoeken af. Ik hou me voornamelijk bezig met het contact met onze opdrachtgevers.

Als contractmanager heb je een spilfunctie binnen het bedrijf. Ik ben het eerste aanspreekpunt en bewaak of afspraken worden nagekomen. En als een opdrachtgever wensen heeft die niet in het contract staan, ga ik daarmee onze organisatie in om te onderzoeken wat mogelijk is. Ik heb regelmatig overleg met de (financieel) beleidsmedewerker of contractmanager van de opdrachtgever om te bespreken hoe het gaat.

Ik ben ook troubleshooter. Wanneer iets bij ons niet helemaal goed gaat, probeer ik de opdrachtgever op tijd te informeren en in overleg tot een oplossing te komen. Binnen het Noordelijk Belastingkantoor werk ik veel samen met de senioren en de teammanagers van de verschillende afdelingen.

“Samenwerking en goed contact”

Ik word blij als zaken lukken! En ook als ik een oplossing vind die voor alle partijen bevredigend is in het geval er zaken zijn die niet goed gaan. In mijn werk is samenwerking en goed contact erg belangrijk. De uitdaging voor mij is alle partijen zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen en de dienstverlening te optimaliseren. We zijn gevestigd in een mooi nieuw pand. Het is ruim en open en dat vergemakkelijkt het contact.

Ik werk graag voor het Noordelijk Belastingkantoor vanwege de groeipotentie. We zijn begonnen met vijf gemeenten voor de gemeentelijke belastingen. Andere gemeenten kunnen ook aansluiten en dat vind ik interessant. Kortom het is een organisatie in beweging dat de intentie heeft om te groeien en het is mooi om daarin mee te gaan en daaraan bij te dragen.”