Wij leggen verantwoording af over ons werk en onze organisatie. Bijvoorbeeld via begrotingen en jaarverslagen.

Jaarrekening 2018