Agenda en vergaderstukken bestuursvergadering 8 september 2023