Vergaderstukken bestuursvergadering Noordelijk Belastingkantoor 23 september 2019.

  1. Opening en vaststellen agenda
    Agenda bestuursvergadering 23-09-2019
  2. Nadere kennismaking met Hans Julsing en belofte afleggen
  3. Stand van zaken Noordelijk Belastingkantoor
  4. Conceptagenda voor 28 oktober 2019
    Concept agenda bestuursvergadering 28 oktober 2019
  5. Afsluiting