Vergaderstukken bestuursvergadering 15 april 2019

Agenda

 

1. Opening en vaststellen agenda

1. Agenda Bestuur 15-04-2019

2. Mededelingen en ingekomen stukken

2 (Potentiele) Ledenoverzicht

2 Bevestigen Lidmaatschap Noordelijk Belastingkantoor

3. Notulen 25 maart 2019

3 Verslag Bestuur Noordelijk Belastingkantoor 25-03-2019

4. Jaarrekening 2018 Noordelijk Belastingkantoor

4 Oplegger Bestuur jaarrapportage 2017-2018

4 Jaarrekening 2018

4 Definitief accountantsverslag Noordelijk Belastingkantoor

5. Jaarrapportage belastingopbrengsten

5 Bestuursvoorstel belastingopbrengsten 2018

5.1 Jaarrapportage Gemeente Groningen 2018

5.1 Eindafrekening Gemeentelijke Belastingen Gemeente Groningen

5.1 Controle verklaring Gemeente Groningen

5.2 Jaarrapportage Hunze en Aa’s 2018

5.2 Eindafrekening Waterschapsheffingen Waterschap Hunze en Aa’s

5.2 Controle verklaring Waterschap Hunze en Aa’s

5.3 Jaarrapportage Noorderzijlvest 2018

5.3 Eindafrekening Waterschapsheffingen Noorderzijlvest

5.3 Controleverklaring Waterschap Noorderzijlvest

5.4 Jaarrapportage Wetterskip Fryslan 2018

5.4 Eindafrekening Waterschapsheffingen Wetterskip Fryslân

5.4 Controleverklaring Wetterskip Fryslân

5a.Stand van zaken Kadernota 2020

5a Kadernota 2020

6. Overzicht wijzigingen nieuwe SLA ICT Hosting versus oude SLA ICT Hosting

6 Overzicht wijzigingen nieuwe SLA ICT Hosting versus oude SLA

7. Brief Noordelijk Belastingkantoor aan Wetterskip Fryslân over motie ‘Weten waarvoor je betaalt’

7 Bestuursvoorstel Brief Wetterskip Fryslân Logo + Bijsluiter

7 Wetterskip Fryslân; toevoegen logo en brochure

8. Voortgangsrapportage ICT plan van aanpak en planning (VKA)

8 Eerste Voortgangsrapportage Plan van Aanpak VKA

9. Voortgangsrapportage Noordelijk Belastingkantoor

9 Voortgangsrapportage Bestuur april 2019

10. Vergadercyclus

10 Vergadercyclus

11. Rondvraag en w.v.t.t.k.

12. Afsluiting