U krijgt van ons de aanslagen voor de waterschapsbelastingen. Woont u in de gemeente Groningen of Ten Boer, dan staan ook de gemeentelijke belastingen en de WOZ-beschikking op de aanslag. U krijgt onze aanslagen per post of via de Berichtenbox van MijnOverheid.nl. In deze korte wegwijzer leggen we uit wat er op uw aanslagbiljet staat en wat het betekent. 

Op de voorkant

Bovenaan de aanslag ziet u voor welke belasting(en) u deze aanslag krijgt. Het belangrijkste nieuws is dat u op de voorkant een ‘samenvatting’ vindt van de belastingen en het totaalbedrag daarvan: de optelsom van alle belastingen op de aanslag, voor een belastingjaar, periode of moment.

De berekening van het totaalbedrag vindt u in de specificatie op de achterkant van het aanslagbiljet (behalve bij de naheffing parkeerbelasting).

Woont u in de gemeente Groningen of Ten Boer? Dan krijgt u gemeentelijke én waterschapsbelastingen op 1 aanslagbiljet.

De rest van de voorkant is gevuld met algemene informatie en tips. Bijvoorbeeld over onze website, over makkelijk en snel zelf iets regelen in MijnNoordelijkbelastingkantoor, over wat u kunt doen als u het niet met de aanslag eens bent, als u niet (op tijd) kunt betalen en over gespreid betalen met automatische incasso.

Rechtsboven

Subjectnummer: uw unieke en persoonlijke kenmerk. Dit is niet bij alle belastingsoorten gevuld.
Aanslagnummer: het nummer van deze aanslag. Vermeld dit altijd bij vragen, bezwaar en betaling.
Dagtekening: de datum van het aanslagbiljet. Deze datum is van belang als u bezwaar wilt maken. De bezwaartermijn van zes weken begint namelijk op deze datum.
Vervaldatum/data: uiterlijk op deze dag(en) moet uw betaling bij ons binnen zijn. Met op tijd betalen bespaart u extra kosten.

 

Voorbeeld aanslagbiljet

Op de achterkant

Bent u op 1 januari eigenaar of huurder van een woning of bedrijfspand in de gemeente Groningen of Ten Boer? Dan ziet u op het aanslagbiljet ook de WOZ-waarde staan; de waardebeschikking.

Hoe hebben we het totaalbedrag op de voorkant uitgerekend? Dat laten we u zien in de ‘Specificatie’, per organisatie die de belasting heft (bijvoorbeeld het waterschap of de gemeente), per heffing en per soort belasting. Boven elke tabel ziet u voor welke organisatie de belasting is.  Helemaal links in de tabel staat de naam van de heffing, in de kolom helemaal rechts het bedrag. In de andere twee kolommen ziet u hoe wij het bedrag berekend hebben.

U ziet eerst de situatie zoals die bij u is. Bijvoorbeeld de WOZ-waarde van uw huis of bedrijfspand, of u een eenpersoonshuishouden hebt of een meerpersoonshuishouden, het aantal vervuilingseenheden of het aantal bewoners van uw woning, bij hondenbelasting het aantal honden. In Ten Boer betaalt u voor het type afvalcontainer.

In de volgende kolom, bij ‘Tarief’: steeds het vaste tarief waarmee we in uw geval rekenen. Dat tarief bepalen wij niet zelf; het wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door het waterschap of – bij de gemeentelijke belastingen – door de gemeenteraad. Als voor een heffing een vast bedrag per jaar geldt, hoeven we ook niets uit te rekenen. Dan staat er in de kolom onder ‘Tarief’ dus niets.

Een voorbeeld van een regel op de aanslag:
U woont in de gemeente Groningen en u bent eigenaar van een woonhuis. Dan betaalt u Onroerendezaakbelasting (OZB) eigenaren. In onze specificatie ziet u voor de OZB achtereenvolgens staan:

  • de WOZ-waarde volgens de waardebeschikking op de voorkant
  • bij ‘Tarief’ het percentage dat de gemeente gebruikt voor de OZB. In 2017 was dat 0,1672 procent.
  • Het heffingsbedrag voor 2017 is dus: 0,1672 procent van de WOZ-waarde.

Onderaan de tabel staat voor de duidelijkheid nog een keer het totaalbedrag: alle heffingen en belastingen van deze aanslag bij elkaar opgeteld. Dat is hetzelfde bedrag als op de voorkant.

Kijk ook bij Tarieven.