Het is nog niet mogelijk om in te loggen met e-Herkenning. We werken aan de koppeling van onze systemen. Tot die tijd kunt u het contactformulier gebruiken.
_____________

Met eHerkenning kunt u als bedrijf inloggen op MijnNoordelijkbelastingkantoor. Daar kunt u makkelijk en veilig aangifte doen en uitstel aanvragen voor uw aangifte zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing. Dit is voor tabelbedrijven. De pagina’s op MijnNoordelijkbelastingkantoor zijn persoonlijk, dus goed beveiligd. Vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk met al uw gegevens om.

Heeft u geen eHerkenning?

U kunt eHerkenning als bedrijf of ondernemer zelf aanvragen bij de zes erkende leveranciers.
Heeft u eenmaal eHerkenning, dan kunt u voortaan één betrouwbaar inlogmiddel gebruiken, waarmee u zich online identificeert bij veel verschillende overheidsdiensten en andere organisaties.
Wel zo veilig. Want iedere keer dat u om toegang vraagt, controleert de overheid ermee of u ook daadwerkelijk bevoegd bent. Of u bent wie u zegt dat u bent.

Goed om te weten

Het inlogmiddel eHerkenning is er in vier verschillende betrouwbaarheidsniveaus, van EH1 tot EH4. Van ‘licht beveiligd’ tot ‘zeer zwaar beveiligd’. U kunt niet zelf kiezen welk niveau u gebruikt.
De organisatie of overheidsdienst waarmee u zaken doet, bepaalt welk niveau u online nodig heeft. Voor MijnNoordelijkbelastingkantoor heeft u niveau… nodig.

Inloggen met e-Herkenning >