Wanneer uw situatie is veranderd kan het zijn dat u een verminderingsbeschikking ontvangt. U hoeft dan minder te betalen. Heeft u de aanslag al betaald? Dan ontvangt u het bedrag automatisch terug.

Wanneer u een automatische incasso heeft, dan worden de afschrijvingen automatisch aangepast. Heeft u de aanslag nog niet betaald? Betaal de aanslag voor de betaaldatum.

U ontvangt een verminderingsbeschikking, omdat;

  • U bent verhuisd (vermindering van de zuiveringsheffing en afvalstoffenheffing).
  • U bent van een meerpersoonshuishouden naar een éénpersoonshuishouden gegaan (vermindering van de zuiveringsheffing).
  • Bij overlijden (vermindering van de zuiveringsheffing en afvalstoffenheffing).

U ontvangt een verminderingsbeschikking binnen drie maanden nadat uw situatie is gewijzigd.