U geeft uw nieuwe adres door aan uw gemeente. De gemeente geeft dit aan ons door. U hoeft verder niets te doen. Wanneer u binnen uw gemeente gaat verhuizen en de samenstelling van uw huishouden verandert niet, dan neemt u de aanslag mee. Pas in het eerstvolgende belastingjaar ontvangt u een aanslag voor uw nieuwe adres.

Als u in een andere gemeente gaat wonen, hoeft u het nieuwe adres alleen door te geven aan uw nieuwe gemeente. De nieuwe gemeente geeft dit aan ons door.

Wanneer u in een andere gemeente gaat wonen, dan worden de gemeentelijke belastingen voor het gebruik van de woning verminderd. Dit gaat per kalenderdag. U ontvangt een verminderingsbeschikking van ons binnen drie maanden.

Als u gaat verhuizen en u komt te wonen in een ander waterschap, dan geeft de gemeente dat door aan uw nieuwe waterschap. Wanneer u naar een ander waterschap gaat dan wordt alleen de zuiveringsheffing verminderd. Dit gaat per kalenderdag. U ontvangt een verminderingsbeschikking van ons binnen drie maanden.

De watersysteemheffing ingezetenen is een vast bedrag en wordt voor een heel jaar opgelegd. Deze wordt bij wijzigingen niet verminderd.

Kijk onder welk waterschap u valt: www.waterschappen.nl/mijn-waterschap/.

Wanneer uw bedrijf gaat verhuizen kunt u dit doorgeven via het contactformulier bedrijven. 

Contactformulier invullen

Bij verkoop van een woning worden de waterschaps- en gemeentelijke belastingen over het eigendom van de woningen niet aangepast. Een aantal belastingen betaalt u voor een heel jaar.

Bij de verkoop is een verrekening bij de notaris voor de watersysteemheffing gebouwd, Onroerende Zaakbelasting (OZB) en de rioolheffing. Dit gebeurt bij de overdracht van de woning bij de notaris.

Wat de gevolgen zijn van uw verhuizing voor uw huidige aanslag hangt af van uw nieuwe situatie. Er worden voor de waterschaps- en gemeentelijke belastingen een gebruikers- en eigenaarsgedeelte opgelegd.

  1. Belasting voor de gebruiker
    Het gebruikersgedeelte wordt opgelegd aan de eerst ingeschrevene of de oudste op het nieuwe het adres. Dit zijn vaste tarieven. De watersysteemheffing ingezetenen valt onder het gebruikersgedeelte. Dit is een vast bedrag en betaalt u voor een heel jaar.
  2. Belasting voor de eigenaar
    Het eigenaarsgedeelte wordt opgelegd aan de persoon die eigenaar is. Wanneer er meerdere personen eigenaar zijn ontvangt de oudste de aanslag voor het eigenaarsgedeelte.