Wanneer iemand is overleden kunnen wij het ons voorstellen dat het regelen van de belastingzaken lastig kan zijn. Graag willen wij u zo goed mogelijk helpen bij het afhandelen van de belastingzaken van een overledene. U kunt hiervoor altijd met ons bellen op, t. 088 7879 000.

Het doorgeven van een overlijden is niet nodig. Het bericht van overlijden krijgen wij automatisch door van de gemeente. Wij passen dit aan in onze systemen.

Als er iemand is overleden wordt het laatst bekende woonadres het correspondentieadres. Wilt u dit veranderen, dan moet u een correspondentieadres doorgeven.

Graag ontvangen wij het correspondentieadres van de persoon die de belastingzaken regelt van de overleden persoon. U kunt het adres telefonisch aan ons doorgeven, t. 088 7879 000.

Na het overlijden sturen wij een brief naar het adres dat door de erfgenamen is doorgegeven. In deze brief staat welke belastingen wij verlagen.

Deze verlaging is voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing gebruiker, verontreiningsheffing en/of zuiveringsheffing.

De onroerend zaakbelasting (OZB), rioolheffing eigenaar en watersysteemheffing worden niet verlaagd. Deze moet iedereen voor het hele jaar betalen.

Wanneer er nog een bedrag open staat, dan stopt de automatische incasso niet bij een overlijden. Wilt u het bedrag dat nog open staat in 1 keer betalen om alles af te handelen en de automatische incasso stop te zetten? Dat kan. Bel ons op, t. 088 7879 000.

Heeft u een aanslag op erven ontvangen en de woning is verkocht, dat klopt. Een aantal belastingen betaalt u voor een heel jaar. Bij de verkoop is een verrekening bij de notaris voor de watersysteemheffing gebouwd, Onroerende Zaakbelasting (OZB) en de rioolheffing.