Voorwaarden en regels kwijtschelding

 • Een inkomen op of rond bijstandsniveau.
 • Weinig of geen vermogen, bijvoorbeeld spaargeld.
 • U moet kwijtschelding aanvragen binnen 3 maanden als u de aanslag heeft betaald. Heeft u de aanslag nog niet betaald? Dan geldt er geen termijn. U kunt dan op elk moment kwijtschelding aanvragen.
 • Als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, hanteren de waterschappen andere normen dan de gemeente. Dat kan betekenen dat u wel (deels) kwijtschelding krijgt voor de gemeentelijke belasting en niet voor de waterschapsbelasting.

Geen recht op kwijtschelding

 • Uw inkomen hoger is dan de toegestane norm.
 • Het saldo op uw bank- en spaarrekeningen samen hoger is dan uw maandinkomen waar u op basis van de participatiewet recht op zou hebben, plus rekenhuur van één maand min de wooncomponent + ziektekostenpremie van één maand min de normpremie. U vindt hieronder in een overzicht de normen voor inkomen en vermogen:
 • Overzicht kwijtscheldingsnormen – januari 2024
  Overzicht kwijtscheldingsnormen – juli 2023

  Overzicht kwijtscheldingsnormen – januari 2023
 • U een auto of motor heeft die meer dan € 3.350 waard is, behalve als u uw auto of motor niet kunt missen voor uw werk of door invaliditeit.
 • U bent in het bezit van twee of meer auto’s en/of motoren. De waarde van uw tweede auto en/of motor wordt gezien als vermogen. Als de waarde van uw tweede auto en/of motor hoger is dan uw belastingaanslag krijgt u geen kwijtschelding.
 • U een eigen woning heeft met een WOZ-waarde die hoger is dan de openstaande hypotheekschuld.

Volledige kwijtschelding *

 • Zuiveringsheffing
 • Watersysteemheffing ingezetenen
 • Afvalstoffenheffing **

Voor de onderstaande kosten kunt u volledige kwijtschelding krijgen. Heeft u kwijtschelding ontvangen van het Noordelijk Belastingkantoor, dan kunt u met het besluit of de aanslag, waarop de automatische kwijtschelding staat, naar de gemeente Groningen. Dit kan alleen op afspraak. De gemeente Groningen zorgt ervoor dat u deze kosten terugkrijgt.

 • Kosten huwelijk (leges): volledig
 • Kosten gehandicaptenparkeerplaats: volledig
 • Kosten gehandicaptenparkeerkaart: volledig
 • Kosten aanvraag huisbezoek ID-kaart: volledig

Geen kwijtschelding *

 • Zuiveringsheffing bedrijven: geen
 • Watersysteemheffing gebouwd en ongebouwd: geen
 • Onroerende zaakbelasting: geen
 • Rioolheffing eigenaren: geen
 • Parkeerbelasting: geen
 • Precariobelasting: geen

* Dit geldt voor de aanslagen die u ontvangt van het Noordelijk Belastingkantoor. Voor aanslagen die u van de gemeente krijgt, gelden soms andere regels. Wilt u weten voor welke gemeentelijke aanslagen u kwijtschelding kunt aanvragen? Die informatie kunt u vinden op de website van uw eigen gemeente.

** Voor de afvalstoffenheffing van 2022 of eerder (oude jaren) verleent de gemeente Groningen maximaal 57% kwijtschelding.

Beroep

Heeft u een besluit van ons ontvangen en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 10 dagen in beroep gaan. Specifieke informatie over hoe u in beroep kunt gaan staat in de uitspraakbrief.

Meer informatie voorwaarden en regels kwijtschelding?

Wilt u meer en uitgebreidere informatie over de voorwaarden en regels voor kwijtschelding? Dan kunt u de Leidraad Invordering bekijken op overheid.nl.