Heeft u van ons een brief ontvangen om extra informatie op te sturen bij een kwijtscheldingsaanvraag? Dan moet de extra informatie aan het volgende voldoen.

Algemeen

Kopieën van originele overzichten. Screenshots, omcirkelde bankafschriften of handgeschreven informatie worden niet geaccepteerd.

Inkomen

Een overzicht van het netto maandinkomen van u (en uw partner); loon, pensioen, uitkering(en), alimentatie die u ontvangt en overige inkomsten (geen jaaropgave). Een overzicht, zoals een loonstrook. Het moet duidelijk zijn wat uw  maandelijkse inkomsten zijn en hoe deze is opgebouwd. Wanneer u een wisselend inkomen heeft kunt u overzichten van de afgelopen drie maanden meesturen.

Vermogen

Bankafschriften inclusief saldo, rekeningnummer en alle bij- en afschrijvingen. Soms vragen wij om een specifieke periode. Zorg ervoor dat u de juiste periode naar ons toestuurt. Screenshots worden niet geaccepteerd. Deze geven het saldo aan van het moment waarop de screenshot is gemaakt en niet van de geselecteerde periode. Bankafschriften zijn bij de meeste banken online te downloaden. Ook kunt u bankafschriften bij de bank opvragen.

Huurwoning

Een huurspecificatie is een overzicht waarin staat hoe de huur is opgebouwd. Op het overzicht moet staan wat de kale huur en de bijkomende servicekosten zijn. Een huurspecificatie wordt vaak meegestuurd bij de jaarlijkse huuraanpassing. Ook is een huurspecificatie op te vragen bij bijvoorbeeld uw woningcorporatie.

Beschikking toeslagen

Een beschikking van uw zorg- of huurtoeslag kunt u vinden op toeslagen.nl. Op deze beschikking staat of u recht heeft op toeslagen en het saldo waar u recht op heeft. Stuur altijd de laatste beschikking op.

Ziektekostenpremie

Kopie van het laatste polisblad met de ziektekostenpremie. U kunt uw polisblad online downloaden of opvragen via uw zorgverzekeraar.

Schulden

Heeft u (of uw partner) een openstaande schuld bij de belastingdienst? Zo ja, stuur een kopie van de betalingsregeling en betalingsbewijzen. Naast een kopie van de betalingsregeling ontvangen wij ook graag betalingsbewijzen. Een betalingsbewijs is bijvoorbeeld een bankafschrift waarop te zien is dat u een bedrag aan de belastingdienst overmaakt. Het gaat hier om schulden die u heeft bij de belastingdienst. Schulden die u bij anderen heeft worden bij de uitvoering van de kwijtscheldingsregeling niet meegenomen.

Studieschuld

Bent u student en heeft u een studieschuld? Wij ontvangen graag een overzicht van uw totale studieschuld bij DUO. In dit overzicht staat niet alleen wat de totale studieschuld is, maar ook hoe deze is opgebouwd (aanvullende beurs, basis beurs en lening).