Op uw aanslag en in mijnnoordelijkbelastingkantoor.nl kunt u zien of u betaalt met een automatische incasso.

Inloggen MijnNoordelijkBelastingkantoor

U kunt een automatische incasso binnen twee weken aanvragen na dagtekening van uw aanslag. Vraagt u een automatische incasso later aan, dan verdelen wij het bedrag in minder dan 10 delen. Log in op MijnNoordelijkBelastingkantoor om een automatische incasso aan te vragen.

Bij een automatische incasso verdelen wij het bedrag van uw aanslag in 10 delen. De eerste incasso vindt plaats in de maand na de dagtekening van uw aanslag. De data wanneer de bedragen van uw rekening worden afgeschreven staan op uw aanslag.

Inloggen MijnNoordelijkBelastingkantoor