• Log in op MijnNoordelijkbelastingkantoor en vraag kwijtschelding aan
  • Wij nemen binnen maximaal zes maanden een besluit en sturen u een bericht.
  • Wanneer uw aanvraag in behandeling is hoeft u nog niet te betalen. Maakt u gebruik van een automatische incasso? Dan gaan de betalingen wel door.

Voorwaarden en regels kwijtschelding

Wilt u kwijtschelding aanvragen? Lees de voorwaarden en regels.

Automatische kwijtschelding

Kreeg u vorig jaar kwijtschelding en is uw situatie niet veranderd op basis van onze toetsing? Dan krijgt u dit jaar weer kwijtschelding. U hoeft niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen. Krijgt u dit jaar ook kwijtschelding, dan kunt u dat zien op uw aanslag.

Is uw situatie dit jaar veranderd volgens onze toetsing, dan krijgt u geen automatische kwijtschelding. U krijgt van ons een brief en u kunt zelf opnieuw kwijtschelding aanvragen.

Wanneer kwijtschelding aanvragen?

Voor een kwijtscheldingsaanvraag is er geen termijn als u niet betaald heeft. U kunt op elk moment kwijtschelding aanvragen. Als u wel heeft betaald en kwijtschelding wil aanvragen, dan kan dat tot drie maanden nadat u het hele bedrag heeft betaald.

Uitstel van betaling

Wanneer u kwijtschelding aangevraagd hoeft u de aanslag niet meteen te betalen. Wij handelen eerst uw aanvraag af. U krijgt dan uitstel van betaling.

Heeft u een automatische incasso? Dan blijft deze doorgaan. Wilt u dat wij stoppen met de automatische betaling als uw aanvraag wordt behandeld? Neem dan contact met ons op om de automatische betaling stop te zetten.