• Log in op MijnNoordelijkbelastingkantoor en vraag kwijtschelding aan
  • Wij nemen binnen maximaal zes maanden een besluit en sturen u een bericht.
  • Wanneer uw aanvraag in behandeling is hoeft u nog niet te betalen. Maakt u gebruik van een automatische incasso? Dan gaan de betalingen wel door.

Voorwaarden en regels kwijtschelding

Wilt u kwijtschelding aanvragen? Lees de voorwaarden en regels.

Automatische kwijtschelding

Kreeg u vorig jaar kwijtschelding en is uw situatie niet veranderd? Dan krijgt u dit jaar weer kwijtschelding. U hoeft niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen. Krijgt u dit jaar ook kwijtschelding, dan kunt u dat zien op uw aanslag.

Is uw situatie dit jaar veranderd, dan krijgt u geen automatische kwijtschelding. U krijgt van ons een brief en u kunt zelf opnieuw kwijtschelding aanvragen.

Wanneer kwijtschelding aanvragen?

Voor een kwijtscheldingsaanvraag is er geen termijn als u niet betaald heeft. U kunt op elk moment kwijtschelding aanvragen. Als u wel heeft betaald en kwijtschelding wil aanvragen, dan kan dat tot drie maanden nadat u het hele bedrag heeft betaald.