Kunt u onze belastingaanslag niet betalen, omdat u een inkomen heeft op of rond bijstandsniveau en heeft u weinig vermogen? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Wat is kwijtschelding?

‘Kwijtschelding’ wil zeggen dat u geen of minder belastingen hoeft te betalen. Dat heet dan volledige of gedeeltelijke kwijtschelding. Of u kwijtschelding krijgt hangt af van uw persoonlijke situatie. Er zijn ook belastingsoorten waar u geen kwijtschelding voor kunt krijgen, bijvoorbeeld: parkeerbelasting.

Voorwaarden en regels

U kunt zelf kwijtschelding aanvragen. Lees eerst de voorwaarden en regels om te kijken of u in aanmerking komt.

Verzoek om kwijtschelding

Denkt u dat u wél in aanmerking komt voor kwijtschelding? Volg dan de volgende stappen:

    • Log in bij MijnNoordelijkbelastingkantoor *
    • Vraag kwijtschelding aan
    • Beantwoord 10 vragen
    • Wij besluiten of dit voldoende is of dat u een uitgebreide aanvraag moet invullen
    • Wij nemen een besluit op uw aanvraag en sturen u daarover bericht

* Let op: kwijtschelding aanvragen op MijnNoordelijkbelastingkantoor is alleen mogelijk als u een aanslag van ons heeft ontvangen.

Automatische kwijtschelding

Als u vorig jaar al kwijtschelding kreeg, kan het zijn dat u dit jaar weer in aanmerking komt. Als dat dat zo is, krijgt u dit jaar een aanslag waar de kwijtschelding al op verwerkt is. Aanvragen hoeft niet meer. Is uw situatie veranderd dit jaar, dan heeft u niet meer automatisch recht op kwijtschelding. U krijgt van ons een brief, met een nieuw ‘Verzoek om kwijtschelding’. Daarmee kunt u zelf opnieuw kwijtschelding aanvragen.

Wanneer kwijtschelding aanvragen?

Voor een kwijtscheldingsaanvraag geldt geen termijn zolang u niet heeft betaald. U kunt op elk moment een verzoek indienen. Als u wel heeft betaalt en alsnog kwijtschelding wil aanvragen, dan kan dat tot drie maanden nadat u het hele bedrag heeft betaald.

Kwijtscheldingsformulieren voor gemeenten en waterschap

Voor onderstaande gemeenten behandelen wij de kwijtscheldingsaanvragen. Dat betekent dat u maar één kwijtscheldingsformulier hoeft in te vullen. U vraagt dan kwijtschelding bij ons en uw gemeente aan. Aanvragen via MijnNoordelijkbelastingkantoor kan in dit geval niet.

Woont u in één van deze gemeenten en wilt u kwijtschelding aanvragen, maar heeft u nog geen aanslag waterschapsbelasting gekregen? Dan kunt u voor beiden nu al kwijtschelding aanvragen. Als u kwijtschelding heeft aangevraagd voor uw gemeente, nemen wij de aanslag waterschapsbelastingen automatisch mee in de beoordeling. Hieronder kunt u het kwijtscheldingsformulier van uw gemeente downloaden.  

Friesland
Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, FryskeMarren*, Harlingen, Kollumerland c.a., Leeuwarden, Schiermonnikoog, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland en Waadhoeke.

Groningen
Appingedam, Bedum, Delfzijl, DeMarne, Eemsmond, Groningen, Grootegast, Haren, Loppersum, Marum, Oldambt, Stadskanaal, TenBoer, Westerwolde en Winsum.

Drenthe
Assen*, AaenHunze, BorgerOdoorn, Noordenveld en Tynaarlo

* Voor een deel van de gemeente Assen (wijk Kloosterveen) en de Fryske Marren (wijk Lemstervaart) geldt een uitzondering. De bewoners van deze wijken ontvangen een aanslag waterschapsbelasting van GBLT. De beoordeling van de verzoeken om kwijtschelding van zowel de waterschaps- als gemeentelijke belastingen vindt plaats door GBLT.