Als zelfstandig ondernemer kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding. Het gaat alleen om deze soorten belasting:

  • zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing
  • watersysteemheffing ingezetenen
  • afvalstoffenheffing
  • hondenbelasting

Voor de andere belastingen is kwijtschelding niet mogelijk.

Voorwaarde

Het moet gaan om belastingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf. Met andere woorden: privébelastingen.

Aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding? Log dan in bij MijnNoordelijkbelastingkantoor. Beantwoord de vragen. Bij het ‘Verzoek om kwijtschelding’ horen ook extra vragen voor ondernemers. Die beantwoordt u op een apart formulier.

Dit formulier kunt u downloaden: Formulier Kwijtschelding_Extra vragen Ondernemers 2018.