Als zelfstandig ondernemer kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding. Het gaat alleen om deze soorten belasting:

  • zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing
  • watersysteemheffing ingezetenen
  • afvalstoffenheffing
  • hondenbelasting

Voor de andere belastingen is kwijtschelding niet mogelijk.

Voorwaarde

Het moet gaan om belastingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf. Met andere woorden: privébelastingen.

Aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding? Log dan in bij MijnNoordelijkbelastingkantoor. Beantwoord de vragen. Op het ‘Verzoek om kwijtschelding’ staan ook een paar extra vragen voor ondernemers. Binnenkort kunt u dat formulier hier als pdf downloaden.