Kunt u onze belastingaanslag niet betalen omdat u een inkomen heeft op of rond bijstandsniveau? En heeft u weinig vermogen? Dan komt u in principe in aanmerking voor kwijtschelding.

Vertraging 2017

De afhandeling van kwijtscheldingsaanvragen over 2017 is vertraagd door de overgang naar een nieuwe belastingapplicatie. Alle aanvragers die nog geen uitspraak hebben ontvangen zijn hiervan op de hoogte gesteld. Wij vinden deze situatie zeer vervelend en bieden ons excuus hiervoor aan. We hebben extra capaciteit vrijgemaakt om vaart te zetten in de afhandeling. De komende weken verwachten we de achterstand in te kunnen lopen.