Kunt u onze belastingaanslag niet betalen, omdat u een inkomen heeft op of rond bijstandsniveau? En heeft u weinig vermogen? Dan komt u in principe in aanmerking voor kwijtschelding.