Kunt u onze belastingaanslag niet betalen omdat u een inkomen heeft op of rond bijstandsniveau? En heeft u weinig vermogen? Dan komt u in principe in aanmerking voor kwijtschelding.

Vertraging

De afhandeling van kwijtscheldingsaanvragen over 2017 is vertraagd door de overgang naar een nieuwe belastingapplicatie. Alle aanvragers die nog geen uitspraak hebben ontvangen zijn hiervan op de hoogte gesteld.
Heeft u een kwijtscheldingsformulier bij ons aangevraagd en dat nog niet ontvangen? Door de grote drukte kan het enige tijd duren voordat u het formulier krijgt. U kunt het formulier ook downloaden op de pagina Hoe werkt het.
Wij vinden deze situatie zeer vervelend en bieden ons excuus hiervoor aan. We hebben extra capaciteit vrijgemaakt om vaart te zetten in de afhandeling. De komende weken verwachten we de achterstand in te kunnen lopen.