Als zelfstandig ondernemer kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding. Het gaat alleen om deze soorten belasting:

  • zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing
  • watersysteemheffing ingezetenen
  • afvalstoffenheffing

Voor de andere belastingen is kwijtschelding niet mogelijk.

Voorwaarden en regels kwijtschelding ondernemers

Het moet gaan om belastingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf. Met andere woorden: privébelastingen. Wilt u kwijtschelding aanvragen? Lees de voorwaarden en regels.

Aanvragen kwijtschelding

Komt u in aanmerking voor kwijtschelding? Log in op mijn MijnNoordelijkbelastingkantoor en vraag kwijtschelding aan.