Wij voeren de belastingtaken uit voor de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân en voor de gemeente Groningen. Bij de belastingtaken hoort ook de invordering van openstaande bedragen. Wanneer u een herinnering, aanmaning of postdwangbevel van ons heeft ontvangen dan is uit onze gegevens gebleken dat u nog niet alle aanslagen heeft betaald.

Herinnering 

Dat betekent dat u de betreffende aanslag nog niet (volledig) heeft betaald. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Aanmaning 

Dat betekent dat u al eerder een aanslag en een herinnering voor deze aanslag heeft ontvangen. U heeft de aanslag nog niet (volledig) betaald. Daarom krijgt u nu een aanmaning. Hieraan zijn kosten verbonden. Voor belastingaanslagen die in 2018 (dagtekening in 2018) door de gemeente Groningen en Ten Boer zijn verzonden worden geen herinneringen verzonden.

Dwangbevel 

Dat betekent dat u al eerder een aanslag, een herinnering en een aanmaning voor deze aanslag heeft ontvangen. U heeft de aanslag nog niet (volledig) betaald. Daarom krijgt u nu een postdwangbevel. Hieraan zijn kosten verbonden. Voor belastingaanslagen die in 2018 (dagtekening in 2018) door de gemeente Groningen en Ten Boer zijn verzonden worden geen herinneringen verzonden.

Invorderingsrente

Wanneer u te laat betaalt kan het Noordelijk Belastingkantoor invorderingsrente in rekening brengen.