Hefpunt is Noordelijk Belastingkantoor geworden

Hefpunt is per 1 januari 2018 het Noordelijk Belastingkantoor geworden. Alle informatie over belastingen, betalen, kwijtschelding aanvragen en bezwaar indienen vindt u nu op www.noordelijkbelastingkantoor.nl.

Alle lopende afspraken die u had met Hefpunt zijn mee gegaan naar het Noordelijk Belastingkantoor. Uw automatische incasso bijvoorbeeld, of uw bezwaar, betalingsregeling of kwijtscheldingsaanvraag.

Noordelijk Belastingkantoor

Het Noordelijk Belastingkantoor is een samenwerking tussen de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân en de gemeente Groningen. De nieuwe organisatie heft en int belastingen en voert de Wet WOZ uit voor deze organisaties. Ook handelt het Noordelijk Belastingkantoor kwijtscheldingsverzoeken af voor meer dan 30 gemeenten.